Hartwallin irtisanotuille voitto: korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa

Hartwallin vuonna 2014 irtisanomat työntekijät voittivat oikeudessa kolmannen kerran, kun korkein oikeus päätti viime viikon perjantaina, ettei se myönnä valituslupaa työnantajalle. Näin ollen lainvoimaiseksi jää Itä-Suomen hovioikeuden 20.6.2017 antama tuomio, jonka mukaan yhteistoimintaneuvotteluissa potkut saanut työntekijä irtisanottiin laittomasti. Aikaisemmin saman tuomion oli antanut Päijät-Hämeen käräjäoikeus.

Hovioikeuden päätöksen mukaisesti työnantaja velvoitettiin maksamaan entiselle työntekijälleen korvausta yhdeksän kuukauden palkkaa vastaavan summan. Lisäksi työnantaja joutuu maksamaan laittomasti irtisanomansa työntekijän oikeudenkäyntikulut.

Hartwallin Lahden panimoltaan irtisanomista työntekijöistä 26 nosti SEL:n oikeusavun turvin kanteen entistä työnantajaansa vastaan. Työntekijöiden mielestä irtisanomisille ei ollut tuotannollista tai taloudellista perustetta, sillä työt eivät olleet tosiasiallisesti vähentyneet, mistä todistaa se, että Hartwall palkkasi uutta työvoimaa tilalle. Lisäksi työnantaja rikkoi lakisääteistä takaisinottovelvoitettaan, sillä se ei tarjonnut työtä irtisanotuille.

Oikeuden ratkaistavana oli niin sanottu pilottitapaus, joka koski vain yhtä irtisanotuista. Tammikuun aikana selviää, miten edetään 25 muun irtisanotun kanteiden kanssa.