Hartwallin irtisanotuille toinen erävoitto: hovioikeus vahvisti tuomion

Hartwallin vuonna 2014 irtisanomat työntekijät ovat saaneet toisen erävoiton, kun Itä-Suomen hovioikeus totesi tuomiossaan 20.6.2017 yhteistoimintaneuvotteluissa potkut saaneen työntekijän laittomasti irtisanotuksi.

Hovioikeus hylkäsi työnantajan valituksen ja totesi, ettei käräjäoikeuden tuomiota muuteta. Työnantaja velvoitettiin maksamaan entiselle työntekijälleen korvausta yhdeksän kuukauden palkkaa vastaavan summan sekä lähes 24 000 euron oikeudenkäyntikulut käräjä- ja hovioikeudesta.

Irtisanotuista 26 on nostanut SEL:n oikeusavun turvin kanteen entistä työnantajaansa vastaan. Työntekijöiden mielestä irtisanomisille ei ollut tuotannollista tai taloudellista perustetta, sillä työt eivät olleet tosiasiallisesti vähentyneet, mistä todistaa se, että Hartwall palkkasi uutta työvoimaa tilalle. Lisäksi työnantaja rikkoi lakisääteistä takaisinottovelvoitettaan, sillä se ei tarjonnut työtä irtisanotuille.

Viimeistään 21.8.2017 tiedetään, hakeeko Hartwall muutoksenhakulupaa hovioikeuden tuomioon korkeimmalta oikeudelta. Hovioikeuden käsittelyssä oli nyt niin sanottu pilottitapaus, joka koski vain yhtä irtisanotuista. Seuraavaksi selvitetään, miten edetään 25 muun irtisanotun kanteiden kanssa.