Euroopan komissio esittää nollatyösopimusten kieltämistä

Euroopan komissio haluaa kieltää nollatuntisopimukset Euroopan unionin maissa. Komissio käynnistää työmarkkinaosapuolten kuulemisen esityksestään, joka velvoittaisi työnantajat takaamaan vähimmäisehdot kaikissa työsuhteissa. Niihin kuuluu oikeus vähimmäismäärään työtunteja tietyllä seurantajaksolla. Työsopimuksessa asia olisi ilmoitettava viikoittaisena keskiarvona.

Esityksen toteutuminen estäisi työsopimukset, joissa ei ole määritelty lainkaan työaikaa eli nollatyösopimukset. Vaikka kyseessä on vasta eurooppalaisten työmarkkinaosapuolten kuuleminen, komission arvioidaan olevan asiassa tosissaan.

– On sellainen näppituntuma, että komissio haluaa edetä asiassa, vaikka työnantajien valmius ei olisikaan kovin suurta, toteaa FinUnionsin johtaja Aleksi Kuusisto.

FinUnions on SAK:n, STTK:n ja Akavan ylempien toimihenkilöiden YTN:n yhteinen edustusto Brysselissä.

Kuusisto arvioi, ettei kuulemisesta tule kovin pitkää. Komissiolla on epävirallisten tietojen mukaan haluja edetä asiassa nopealla aikataululla. Virallinen lakiesitys voi tulla jo ensi syksyn aikana.

Komission esitys menee Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston käsittelyyn, joiden käsissä on esityksen toteutuminen.

Nollatuntisopimusten kieltäminen liittyy komission laajempaan toimenpidepakettiin sosiaalisen Euroopan vahvistamiseksi. Komission huhtikuun lopussa esittämä paketti sisältää sosiaalisten oikeuksien pilarin, johon kuuluu oikeuksia mm. sosiaaliturvaan, turvalliseen työelämään ja minimiansioihin.

– Se on kunnianhimoinen, noin parinkymmenen kohdan lista oikeuksista, jotka kuuluvat työntekijöille ja kansalaisille EU:ssa, Kuusisto kertoo.

Jean-Claude Junckerin johtama EU-komissio katkaisee esityksillään pitkään jatkuneen hiljaiselon sosiaalisen Euroopan kehittämisessä. Työelämän kehittäminen on nousemassa EU:n agendalle.

Kuusiston mukaan kyse on merkittävästä linjamuutoksesta. Edellisen, José Manuel Barroson johtaman komission agendalle eivät sosiaalisen Euroopan kysymykset juurikaan mahtuneet.

– Talouden ongelmia on hoidettu talouskuripolitiikalla, jolla on ollut suuria sosiaalisia haittavaikutuksia, Kuusisto sanoo.

Suomessa hallituspuolueet tyrmäsivät maaliskuussa eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa nollatuntisopimusten kieltämistä ajavan Operaatio Vakiduunin kansalaisaloitteen.


Teksti: Kari Leppänen/UP