Elin­tar­vi­ke­teol­li­suus työllistää Suomessa 106 400 ihmistä

Ruokaa ja juomia valmistavat elintarviketeollisuuden yritykset tarjoavat Suomessa työtä suoraan 37 600 henkilölle. Välillinen työllisyysvaikutus on vielä huomattavasti suurempi, 68 800 henkilöä. Yhteensä elintarviketeollisuus työllistää siten 106 400 henkilöä eli runsaat neljä prosenttia Suomen kaikista työllisistä, kertoo Elintarviketeollisuusliitto ETL.

Välillisesti ruokaa ja juomia valmistavat yritykset antavat eniten työtä maataloudessa, mutta vaikutus tuntuu myös maantiekuljetuksissa ja varastoinnissa, tukkukaupassa, rakentamisessa sekä erilaisissa tukipalveluissa.

Luken tänään julkaiseman selvityksen mukaan koko ruoka-ala pellolta kauppaan ja ravintolaan työllistää lähes 340 000 henkeä, mikä on 13 prosenttia kaikista työllisistä.

Elintarviketeollisuus tuottaa arvonlisäystä Suomen kansantalouteen 6,1 miljardia euroa, kun sekä välitön että välillinen vaikutus otetaan huomioon. Koko ruokaketjun tuottama arvonlisäys on runsaat 15 miljardia euroa eli 9 prosenttia koko Suomen arvonlisäyksestä.

Verotuloja elintarviketeollisuus tuottaa Suomeen vuosittain 775 miljoonaa euroa. Luvussa ovat mukana palkansaajien maksamat verot, työnantajan ja yrittäjien sosiaalivakuutusmaksut sekä yritystuloverot.

Jos tarkastellaan myös välillisiä verotuloja, elintarviketeollisuuden jättämä verojalanjälki kasvaa reiluun 1,6 miljardiin euroon, kun koko ruokaketjusta kertyy verotuloja 9,5 miljardia euroa eli 8 prosenttia kaikista veroista ja veroluonteisista tuloista.

Lisäksi elintarviketeollisuuden yritykset ovat investoineet vuosittain reilut 500 miljoonaa euroa vuosina 2013-2015. Koko ruokaketjussa välittömät investoinnit ovat vaihdelleet viidestä miljardista eurosta reiluun kuuteen miljardiin euroon.