Elintarvikealan työntekijöiden uudet työehtosopimukset voimaan

SEL:n ja ETL:n väliset uudet elintarvikealan työntekijöiden työehtosopimukset astuivat tänään voimaan ja ovat voimassa 31.1.2023 asti. Työehtosopimukset eivät sisällä palkankorotusten lisäksi muita muutoksia edellisiin työehtosopimuksiin.

Elintarvikealan työntekijöiden palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1,9 %:n yleiskorotuksella 1.5.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Sopimuskauden aikana kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa sopimuksen päättymään toisen vuoden osalta viimeistään kuukautta ennen ensimmäisen sopimusvuoden päättymistä.

Vuoden 2022 palkankorotuksista SEL ja ETL sopivat yleisen linjan mukaisesti 15.12.2021 mennessä, ellei neuvotteluajan pidentämisestä sovita.

Jos palkankorotuksista ei päästä yksimielisyyteen sovittuun määräaikaan mennessä, osapuolet voivat sopia asian siirtämisestä välityslautakunnan ratkaistavaksi. Tällöin työehtosopimus ei ole enää irtisanottavissa toisen sopimusvuoden osalta. Välityslautakunta koostuu viidestä jäsenestä niin, että SEL ja ETL asettavat molemmat lautakuntaan kaksi jäsentä ja lautakunnan puheenjohtajana toimii valtakunnansovittelija. Välityslautakunta antaa asiassa sitovan ratkaisun.

Uudet työehtosopimukset lisätään SEL:n verkkosivuille heti kun ne ovat valmistuneet.