Elintarvikealan työntekijöiden uudet työehtosopimukset voimaan

SEL:n ja Elintarviketeollisuusliitto ETL:n väliset uudet elintarvikealan työntekijöiden työehtosopimukset ovat astuneet tänään voimaan. Työehtosopimukset ovat voimassa 31.1.2021 asti. Uudet työehtosopimukset eivät sisällä heikennyksiä, esimerkiksi vuosittaista työaikaa ei elintarvikealan työntekijöillä pidennetä.

Sopimuskauden ensimmäisenä vuotena eli tänä vuonna ei tehdä palkankorotuksia. Elintarvikealan työntekijöiden palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan sopimuskauden aikana 1.2.2018, 1.2.2019 ja 1.2.2020 tai lähinnä niiden jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Palkankorotusten suuruus määritellään yhteisesti sovitun laskentamallin mukaisesti verrokkialojen palkankorotusten perusteella.

SEL:n työehtosopimuksista muut ovat yleissitovia, paitsi meijerialan työntekijöiden työehtosopimus ja Scanlog Oy:n kanssa solmittu työehtosopimus, jotka ovat normaalisitovia. SEL:n ja ETL:n välinen työehtosopimus on ainoa meijerialan työntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.2.2017 alkaen, joten Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistanee sen yleissitovaksi.

Uudet työehtosopimukset lisätään SEL:n verkkosivuille sen jälkeen kun ne ovat valmistuneet.