Elintarvikealan työntekijöiden uudet työehtosopimukset julkaistu

SEL:n ja Elintarviketeollisuusliitto ETL:n väliset elintarvikealan työntekijöiden uudet työehtosopimukset ovat ilmestyneet ja ne ovat nyt saatavilla SEL:n verkkosivuilla.

Työehtosopimukset painetaan kirjoiksi, jotka postitetaan kevään aikana pääluottamusmiehille.

Työehtosopimukset ovat voimassa 31.1.2021 asti. Uudet työehtosopimukset eivät sisällä heikennyksiä, esimerkiksi vuosittaista työaikaa ei elintarvikealan työntekijöillä pidennetä. Sopimuskauden ensimmäisenä vuotena eli tänä vuonna ei tehdä palkankorotuksia. Palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan sopimuskauden aikana 1.2.2018, 1.2.2019 ja 1.2.2020 tai lähinnä niiden jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Palkankorotusten suuruus määritellään yhteisesti sovitun laskentamallin mukaisesti verrokkialojen palkankorotusten perusteella.

SEL:n työehtosopimuksista muut ovat yleissitovia, paitsi meijerialan työntekijöiden työehtosopimus ja Scanlog Oy:n kanssa solmittu työehtosopimus, jotka ovat normaalisitovia. SEL:n ja ETL:n välinen työehtosopimus on ollut ainoa meijerialan työntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.2.2017 alkaen, joten Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistanee sen myöhemmin yleissitovaksi.