Elintarvikealan työntekijöiden palkat nousevat 1,9 %:n yleiskorotuksella 1.5.2022

Kaikkien elintarvikealan työntekijöiden palkat nousevat 1,9 %:n yleiskorotuksella 1.5.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ja Elintarviketeollisuusliitto ETL ovat käyneet soveltamisneuvottelut elintarvikealan työntekijöiden työehtosopimusten mukaisista palkankorotuksista ja sopineet vuoden 2022 yleiskorotuksesta. Kaikkien elintarvikealan työntekijöiden palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1,9 %:n yleiskorotuksella 1.5.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

SEL:n ja ETL:n välisissä elintarvikealan työntekijöiden työehtosopimuksissa on sovittu, että vuoden 2022 palkankorotuksista sovitaan yleisen linjan mukaisesti. Nyt sovittu palkkaratkaisu ei sisällä paikallisia eriä.

Elintarvikealan työntekijöiden nykyiset yleissitovat työehtosopimukset ovat voimassa 31.1.2023 asti.


Palkankorotukset ja palkkataulukot 1.5.2022 (PDF)

Ilmoitustaululle: Elintarvikealan työntekijöiden palkat nousevat 1,9 %:n yleiskorotuksella 1.5.2022 (PDF)
För anslagstavlan: Lönerna för arbetstagarna i livsmedelsbranschen stiger 1.5.2022 med en allmän förhöjning på 1,9 % (PDF)
For the notice board: Food industry workers’ wages will rise 1.9% due to a general wage increase on 1 May 2022 (PDF)
На доску объявлений: С 1.5.2022 зарплаты всех работников пищевой отрасли повысятся на 1,9 % (PDF)

Kuva: Hanna Hirvonen