Elintarvikealan työntekijöiden palkat nousevat 1,47 %:n yleiskorotuksella 1.2.2019

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ja Elintarviketeollisuusliitto ETL ovat käyneet soveltamisneuvottelut elintarvikealan työntekijöiden työehtosopimusten mukaisista palkankorotuksista ja sopineet yleisen linjan mukaisesta palkankorotuksesta vuodelle 2019. Kaikkien elintarvikealan työntekijöiden palkkoja ja taulukkopalkkoja nostetaan 1,47 %:n yleiskorotuksella 1.2.2019 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Elintarvikealan työehtosopimusten mukaisesti palkankorotuksen suuruus määritellään yhteisesti sovitun laskentamallin mukaisesti kolmen verrokkialan palkankorotusten perusteella. Verrokkityöehtosopimukset ovat teknologiateollisuuden työntekijöiden työehtosopimus, kemian perusteollisuuden työehtosopimus sekä mekaanisen metsäteollisuuden työntekijöiden työehtosopimus.

Verrokkialojen työehtosopimusten palkankorotukset sisältävät kaikille maksettavan yleisen korotuksen ja paikallisia eriä, mistä keskimääräinen korotus lasketaan. Lisäksi on huomioitu tänä vuonna huomioimatta jäänyt yleiskorotuksena toteutunut 0,07 prosenttiyksikön erä. Elintarvikealalla vuoden 2019 palkankorotus maksetaan kaikille alan työntekijöille samansuuruisena 1,47 %:n yleiskorotuksena.

SEL:n ja ETL:n väliset elintarvikealan työntekijöiden työehtosopimukset ovat voimassa 1.2.2017-31.1.2021. Sopimuskauden aikana elintarvikealan työntekijöiden palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.2.2018, 1.2.2019 ja 1.2.2020 tai lähinnä niiden jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Elintarvikealan työntekijöiden vuosittaista työaikaa ei ole pidennetty kolmella palkattomalla päivällä, sillä SEL jäi vuonna 2016 solmitun kilpailukykysopimuksen ulkopuolelle.


Työpaikan ilmoitustaululle: Elintarvikealan työntekijöiden palkat nousevat 1,47 %:n yleiskorotuksella 1.2.2019

Palkankorotukset ja palkkataulukot 1.2.2019