Elintarvikealan työntekijöiden palkat nousevat 1,4 %:n yleiskorotuksella 1.2.2018

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ja Elintarviketeollisuusliitto ETL ovat käyneet soveltamisneuvottelut elintarvikealan työntekijöiden työehtosopimusten mukaisista palkankorotuksista ja sopineet yleisen linjan mukaisesta palkankorotuksesta vuodelle 2018. Elintarvikealan työntekijöiden palkkoja ja taulukkopalkkoja nostetaan 1,4 %:n yleiskorotuksella 1.2.2018 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Elintarvikealan työehtosopimuksien mukaisesti palkankorotuksen suuruus määritellään yhteisesti sovitun laskentamallin mukaisesti kolmen verrokkialan palkankorotusten perusteella. Soveltamisneuvotteluissa verrokkityöehtosopimuksista huomioitiin kaksi, teknologiateollisuuden työntekijöiden työehtosopimus sekä kemian perusteollisuuden työehtosopimus, sillä neuvottelut mekaanisen metsäteollisuuden työntekijöiden työehtosopimuksesta ovat edelleen kesken.

Verrokkialojen työehtosopimusten palkankorotukset sisältävät kaikille maksettavan yleisen korotuksen ja paikallisia eriä, mistä keskimääräinen yleisen linjan mukainen korotus lasketaan. Elintarvikealalla vuoden 2018 palkankorotus maksetaan kaikille alan työntekijöille saman suuruisena 1,4 %:n yleiskorotuksena.

SEL:n ja ETL:n väliset elintarvikealan työntekijöiden työehtosopimukset ovat voimassa 1.2.2017-31.1.2021. Sopimuskauden aikana elintarvikealan työntekijöiden palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.2.2018, 1.2.2019 ja 1.2.2020 tai lähinnä niiden jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Elintarvikealan työntekijöiden vuosittaista työaikaa ei ole pidennetty kolmella palkattomalla päivällä, sillä SEL jäi vuonna 2016 solmitun kilpailukykysopimuksen ulkopuolelle.


Työpaikan ilmoitustaululle: Elintarvikealan työntekijöiden palkat nousevat 1,4 %:n yleiskorotuksella 1.2.2018

Palkankorotukset ja palkkataulukot 1.2.2018