Elintarvikealan työntekijöiden palkat nousevat 1,2 %:n yleiskorotuksella 1.3.2020

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ja Elintarviketeollisuusliitto ETL ovat käyneet soveltamisneuvottelut elintarvikealan työntekijöiden työehtosopimusten mukaisista palkankorotuksista ja sopineet palkankorotuksesta vuodelle 2020. Kaikkien elintarvikealan työntekijöiden palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1,2 %:n yleiskorotuksella 1.3.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Maaliskuun palkanmaksun yhteydessä maksetaan lisäksi helmikuulta erillisenä kertakorvauksena 35 euroa koko kuukauden työssä olleille täyttä työaikaa tekeville työntekijöille. Osa-aikaisille työntekijöille korvaus maksetaan suhteessa täyteen työaikaan. Jos työsuhde on kestänyt vain osan helmikuuta, korvaus maksetaan suhteessa koko kuukauden kestäneeseen työsuhteeseen.

SEL:n ja ETL:n työehtosopimuksissa on sovittu, että elintarvikealan työntekijöiden palkkoja korotetaan 1.2.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien. Palkankorotuksen suuruus määritellään yhteisesti sovitun laskentamallin mukaisesti kolmen verrokkialan palkankorotusten perusteella. Verrokkityöehtosopimukset ovat teknologiateollisuuden työntekijöiden työehtosopimus, kemian perusteollisuuden työehtosopimus sekä mekaanisen metsäteollisuuden työntekijöiden työehtosopimus.

Koska määräaikaan eli joulukuun loppuun mennessä verrokkialoilla ei ollut syntynyt vielä yhtään palkkaratkaisua, SEL ja ETL sopivat, että määräaikaa siirretään eteenpäin. Uuteen määräaikaan mennessä ehti syntyä vain teknologiateollisuuden työntekijöiden työehtosopimus.

SEL:n ja ETL:n väliset nykyiset elintarvikealan työntekijöiden työehtosopimukset ovat voimassa 31.1.2021 asti.


SEL:n jäsenet voivat ehdottaa muutoksia työehtosopimuksiin 30.6.2020 asti.

Liitteet