Atrian tuomio ja yhteisösakko käsinhionnasta sorvilla pysyi hovioikeudessa

Vaasan hovioikeus on eilen antamallaan tuomiolla pysyttänyt Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden 9.5.2018 antaman tuomion, jolla käräjäoikeus oli tuominnut Atria-Tekniikka Oy:n 4 000 euron suuruiseen yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi yhtiön dokumentaatio-/huoltoinsinööri oli tuomittu 25 päiväsakkoon työturvallisuusrikoksesta.

Tuomio tuli heinäkuussa 2015 Atrian Nurmon tuotantolaitoksessa sattuneesta työtapaturmasta, jossa kunnossapidon työntekijä oli hiomassa akselia käsin hiomanauhalla kärkisorvissa. Hiomanauha tarttui pyörivään akseliin ja veti työntekijän käsineen sekä käden mukanaan, jolloin kädestä katkesi luita.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että käsin tehtävä hionta sorvilla hiomanauhaa käyttäen on hyvin vaarallinen työvaihe. Nauhan ja käden tarttuminen hiottavaan kappaleeseen on johtanut hyvin vakaviin vammautumisiin, jopa kuolemaan. Lisäksi käsinhionta sorvilla on muun muassa sorvia koskevassa eurooppalaisessa standardissa kielletty. Työnantajan vastuulla on valita oikea työväline työntekijöiden käyttöön, opettaa työntekijöille oikeat työmenetelmät sekä valvoa niiden noudattamista.

Hovioikeus katsoi työsuojeluviranomaisen lausuntojen sekä CE-yhdenmukaisuusvakuutuksen ja siitä ilmenevän standardin ja sen sittemmin korvanneen standardin mukaisen käsinhiontakiellon perusteella, että käsin tehtävä hionta sorvilla on vaarallinen työvaihe. Työmenetelmää ei ole voitu pitää kiellettynä työmenetelmänä, mutta standardin mukaan kärkisorvia ei ole tarkoitettu käytettäväksi käsinhiontaan. Työnantajan olisi tullut havaita, että kyseinen työmenetelmä on sorviin sovellettavassa standardissa kielletty. Kun tätä ei ole huomattu, työmenetelmään liittyvää vaaraa ei ole oikein tunnistettu ja sen seurauksena käsinhionta sorvilla on ollut yhtiössä yleisesti käytössä ollut työmenetelmä, vaikka yhtiössä on ollut muitakin hiontalaitteita, joilla hiontaa olisi voitu suorittaa turvallisesti. Työntekijöitä ei ole myöskään riittävästi opastettu ja ohjeistettu työmenetelmästä työn vaarallisuuden edellyttämällä tavalla.

Työnantaja on suhtautunut työturvallisuusasioihin vakavasti, mikä puolsi yhteisösakon tuomitsematta jättämistä, mutta toisaalta työnantajan laiminlyönti on tapahtunut vaarallisessa työssä. Tämä sekä työturvallisuusrikoksesta aiheutunut seuraus huomioon ottaen työnantajan laiminlyöntiä ja rikosta ei voida pitää vähäisinä, joten yhteisösakko pysytettiin.


Lue lisää: Kärkisorvia ei saa käyttää käsinhiontatyöhön