Atrialle 18 000 euron yhteisösakko työturvallisuusrikoksesta

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut 6.4.2017 Atria-konserniin kuuluvan Sahalahden Broiler Oy:n 18 000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi kaksi esimiesasemassa ollutta henkilöä tuomittiin kumpikin 30 päiväsakon eli 1 320 ja 990 euron sakkorangaistuksiin työturvallisuusrikoksesta.

Käräjäoikeuden päätös koski huhtikuussa 2016 tapahtunutta työtapaturmaa, joka sattui kun työntekijä oli työskentelemässä lihamyllyllä. Kun lihamyllyn suuaukon alle asetettu vaunu oli tullut täyteen lihaa, piti mylly sammuttaa ja astia vaihtaa toiseen. Työntekijän pyyhkäistessä suuaukolla olevaa lihamassaa hänen hansikkaansa tempautui edelleen jälkikäyntiä pyörineeseen myllyn terään ja käsi vahingoittui.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että vaikka koneen ympärille oli rakennettu suojahäkki, työnantaja oli laiminlyönyt ottaa huomioon, että lihamylly kävi sammuttamisensa jälkeen jälkikäyntiä vielä jopa 27 sekuntia, jolloin oli mahdollista päästä myllyn vaara-alueelle.

Käräjäoikeus totesi, että loukkaantunutta työntekijää ei voitu pitää kokeneena työntekijänä. Hänet oli ollut tarkoitus perehdyttää lihamyllyn käyttöön, mutta koulutus oli jäänyt kesken. Toinen työtoveri oli pitänyt hänelle minuutin kestäneen ohjeistuksen työhön ja näyttänyt, kuinka työtä tehdään. Jälkikäynnistä työntekijää ei kertomansa mukaan ollut varoitettu. Työntekijä oli siis laitettu työskentelemään myllyllä käytännössä ilman koulutusta.

Lihamyllyn ympärille asennettu suojahäkki oli asianmukainen tapa suojata kone ja estää koneen ja pyörivien terien lähelle pääsy siinä vaiheessa, kun kone on käynnissä, mutta koska koneessa on kuitenkin ollut huomattavan pitkä jälkikäynti, häkki ei ole ollut riittävä keino suojata työntekijöitä koneen vaarallisilta osilta. Lihamyllyyn on työtapaturman jälkeen asennettu sähkölukko, joka mahdollistaa häkin avaamisen vasta viiden sekunnin kuluttua siitä, kun terän pyöriminen on lakannut.

Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.