Apetit Kalalla Kuopiossa irtisanomisuhan alla 12

Apetit Kala Oy on aloittanut yhteistoimintaneuvottelut Kuopion toimipisteessään, jossa työskentelee 80 työntekijää. Irtisanomisuhan alla on työnantajan ilmoituksen mukaan 10 tuotantotyöntekijää ja kaksi ylempää toimihenkilöä. Lisäksi seitsemän tuotantotyöntekijää lomautetaan 2-6 kuukaudeksi.

– Mielestämme työnantaja ei ole tehnyt vielä kaikkea irtisanomisten välttämiseksi, pekkaspäiviä ei ole purettu ja talossa on työssä vuokratyövoimaa. Työnantaja ei ole puhunut alasajosta, mutta vähennystarve tuntuu isolta, Apetit Kalan työntekijöiden pääluottamusmies Kirsi Turunen toteaa.

Työnantaja on perustellut vähentämistarvetta Norjan lohen ja kirjolohen hinnan noususta johtuvalla kalajalosteiden ja tuotantovolyymin pienenemisellä.

– Tuotantomäärät vähenevät toukokuussa raaka-ainepulan takia. Esitämme neuvotteluissa, että irtisanomisten sijaan sopeutukset hoidetaan tarvittaessa lomautuksilla, koska raaka-aineen saatavuuden odotetaan paranevan syksyllä. Jos nyt irtisanotaan 10 työntekijää, joudumme kutsumaan heidät takaisin töihin jouluksi, koska joulu ja juhannus ovat isoimmat sesonkimme, Turunen pohtii.

Yt-neuvotteluiden arvioidaan kestävän kuusi viikkoa.