Allekirjoita kansalaisaloite aidosti maksuttoman toisen asteen koulutuksen puolesta

Tänään avatulla kansalaisaloitteella vaaditaan aidosti maksutonta toisen asteen koulutusta, jotta rahanpuute ei olisi kouluttautumisen este yhdellekään nuorelle. Opetus peruskoulussa ja toisella asteella on tälläkin hetkellä maksutonta, mutta lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelijoilla on velvollisuus itse hankkia opinnoissa välttämättömät oppikirjat, välineet ja tarvikkeet sekä vastata tutkintomaksuista.

Lukion ja ammatillisen koulutuksen kustannukset ovat kalliit: esimerkiksi lukion suorittamisen kokonaiskustannukset nousevat jopa 2 600 euroon ja joidenkin ammatillisten tutkintojen kustannukset voivat, alasta ja oppilaitoksesta riippuen, nousta jopa useaan tuhanteen euroon. Tämä asettaa nuoret keskenään eriarvoiseen asemaan ja aiheuttaa paineita vähävaraisten perheiden toimeentulollevaikka kaikilla nuorilla tulisi olla yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskella toisella asteella.

Kansalaisaloitteen takana ovat Pelastakaa Lapset, Suomen Lukiolaisten Liitto, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU, Finlands Svenska Skolungdomsforbund FSS, Nuorten mielenterveysseura -Yeesi, Suomen Vanhempainliitto ja Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi.

– Tällä hetkellä peruskoulun jälkeinen koulutus ei ole yhdenvertaisesti kaikkien nuorten ulottuvilla, vaikka Suomen lainsäädäntö sitä edellyttäisi. Aidosti maksuton koulutuspolku varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle asti mahdollistaa Suomen osaamispotentiaalin hyödyntämisen täysimääräisesti sekä lisää tasa-arvoa perheiden välillä, järjestöt toteavat.

Aloitteen voi allekirjoittaa kansalaisaloitteen verkkosivuilla.

Eduskunta ottaa aloitteen käsiteltäväkseen, jos aloite kerää 18.3.2018 mennessä vähintään 50 000 allekirjoitusta.