Aktiivisuus vaikuttaa jatkossa työttömyysetuuden määrään

Juha Sipilän hallitus esittää työttömyysturvaan aktiivimallia, joka tulisi voimaan 1.1.2018 alkaen. Monelle työttömälle aktiivimalli tulisi toteutuessaan tarkoittamaan työttömyysturvan leikkausta.

Lue lisää: Hallituksen esitys aktiivimalliksi

  • Työttömyysetuuden tason säilyttäminen edellyttää palkkatyön tekemistä, yritystoiminnasta tulon saantia tai työllistymistä edistävään palveluun osallistumista. Kokonaan työtön, joka ei myöskään osallistu työllistymistä edistävään palveluun, saa jatkossa työttömyysetuutensa 4,65 prosentilla alennettuna.
     
  • Kun työttömyys uhkaa pitkittyä. Ensimmäisen 65 maksupäivän ajan etuus maksetaan normaalin suuruisena. Tällä jaksolla seurataan ensimmäisen kerran työttömyysetuuden saajan aktiivisuutta. Jos jaksolla on riittävä määrä esimerkiksi palkkatyötä, etuus maksetaan myös seuraavalta 65 maksupäivältä normaalin suuruisena. Jos aktiivisuutta ei jaksolta löydy, etuutta alennetaan 4,65 % seuraavan 65 maksupäivän ajaksi. Ensimmäisen kerran aktiivisuutta seurataan 1.1.2018 alkaen.
     
  • Aktiivimalli ei koske työttömyysetuuden saajaa, joka saa toista etuutta työkyvyttömyyden taikka vamman vuoksi. Se ei koske myöskään omais- tai perhehoitajia tai työttömyysetuuden saajaa, jolla on vireillä työkyvyttömyyseläkehakemus.

    Lähde: STM