Aktiivimalli leikkasi päivärahaa 64 %:lta elintarviketyöläisten työttömyyskassassa

Suomen Elintarviketyöläisten työttömyyskassa maksoi ansiopäivärahaa 1823 työttömälle tai lomautetulle jäsenelle huhtikuussa, jolloin työttömyysturvan aktiivimallin ensimmäinen 65 maksupäivän tarkastelujakso päättyi.

Ensimmäisen tarkastelujakson päätyttyä aktiivisuuden seurannan piirissä oli 1305 kassan jäsentä. Heistä suurin osa, 64 prosenttia eli 835 jäsentä, ei onnistunut täyttämään aktiivimallin vaatimaa aktiivisuusedellytystä, jolloin heidän ansiopäivärahaa jouduttiin leikkaamaan seuraavaksi 65 maksupäiväksi 4,65 prosentilla.

Aktiivisuusedellytyksen täytti tarkastelun piirissä olleista kassan jäsenistä 470 eli 36 prosenttia. Heistä valtaosa vältti aktiivimallin leikkurin koska työskenteli tarkastelujakson aikana vähintään 18 tuntia tai osallistui työllistymistä edistävään palveluun vähintään viiden päivän ajan.

– Nämä luvut kertovat ennen kaikkea siitä, että töitä tai aktiivimallin edellytykset täyttäviä palveluita ei yksinkertaisesti ole riittävästi tarjolla työttömille, siksi aktiivimalli leikkaa epäoikeudenmukaisesti työttömyysturvaa kuudelta kymmenestä sen kohteena olevalta jäseneltämme, kassanjohtaja Jenni Korkeaoja sanoo.

Aktiivisuuden seurannan ulkopuolelle jäävät lain mukaan vain työttömät, jotka ovat hakeneet työkyvyttömyyseläkettä tai työskentelevät omaishoitajana tai perhehoitajana tai saavat työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä etuutta tai joiden lomautus kestää alle 65 maksupäivää.

Kelan tilastojen mukaan peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea saavista työttömistä aktiivisuusehdon täytti tammi–maaliskuussa lähes puolet eli työttömyysturvaa leikattiin joka toiselta Kelalta työttömyysturvaa saavalta. Kelan kesäkuussa julkaisemien tietojen mukaan aktiivimalli on lisännyt toimeentulotuen menoja 1,2 miljoonalla eurolla kuukaudessa.

Aktiivimallista on tehty eduskunnan oikeusasiamiehelle ja oikeuskanslerinvirastoon jo useita kanteluita. Huikeat yli 140 000 allekirjoitusta vain reilussa kuukaudessa kerännyt aktiivimallin kumoamista vaativa kansalaisaloite on parhaillaan eduskunnassa valiokuntakäsittelyssä ja edennee äänestykseen syksyllä.

Juha Sipilän hallituksen esitys aktiivimallista hyväksyttiin eduskunnassa joulukuussa hallituspuolueiden keskustan, kokoomuksen ja sinisten kansanedustajien tuella äänin 103-90. Laki tuli voimaan vuoden 2018 alusta.

Kovasta kritiikistä huolimatta hallitus valmistelee täyttä päätä jo aktiivimallilleen jatko-osaa. Median tietojen mukaan hallitus aikoo esittää, että työttömän pitäisi jatkossa työttömyysturvan katkaisemisen uhalla hakea joka kuukausi vähintään neljää työpaikkaa, joihin hänellä on ”realistiset mahdollisuudet työllistyä”. SEL vaatii yhdessä SAK:n ja muiden ammattiliittojen kanssa aktiivimallin peruuttamista ja sen jatko-osan hautaamista.


Mitä aktiivimalli tarkoittaa?