SEL tukee Postin työntekijöitä ja on valmis tukitoimiin elintarvikealan yrityksissä

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL tukee Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n taistelua Postin työntekijöiden työehtojen heikentämistä vastaan. SEL on valmis tukitoimiin elintarvikealan yrityksissä, jos Posti ei luovu työehtojen heikennysvaatimuksista ja vuokratyövoiman käyttämisestä laillisen lakon rikkureina.

– SEL:n mahdolliset tukitoimet tulevat kohdistumaan niihin elintarvikealan yrityksiin, jotka käyttävät Postia logistiikan yhteistyökumppaninaan tai rikkurityövoimaa Postille tarjoavia henkilöstövuokrausyrityksiä. Selvitämme parhaillaan, kuinka paljon näitä yrityksiä elintarvikealalla on, SEL:n puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen sanoo.

SEL:n tänään koolla ollut liittohallitus päätti valmiudesta tukitoimiin vastauksena PAU:n tukipyyntöön.

PAU on ilmoittanut joutuvansa ryhtymään laajoihin laillisiin lakkoihin 11.-24.11.2019 edistääkseen työehtosopimusneuvotteluja sekä estääkseen valtio-omisteisen Postin suunnitelmat työntekijöiden palkan alennuksista ja työehtojen heikennyksistä. Suomea sitovista työtaisteluoikeuden turvaavista kansainvälisistä sopimuksista huolimatta, Posti rekrytoi PAU:n tietojen mukaan jatkuvasti vuokratyövoimaa ja aikoo käyttää sitä lakonalaiseen työhön lakon murtamiseksi.

Palvelualojen työnantajaliitto Palta ja Posti ovat ilmoittaneet viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimusneuvotteluissa korvaavansa nykyisen työehtosopimuksen määräykset kokonaisuudessaan soveltuvin osin Medialiiton ja Teollisuusliiton jakelua koskevaa työehtosopimusta vastaavilla määräyksillä. Käytännössä tämä tarkoittaisi jo nyt matalapalkkaisille Postin työntekijöille 30-50 %:n palkanalennuksia ja muita työehtojen heikennyksiä.

PAU ei vaadi neuvotteluissa mitään ylimääräistä, vain nykyisen palkan ja muut työsuhteen ehdot sekä yleisen linjan mukaiset palkankorotukset. PAU:n ja Paltan välistä riitaa ratkotaan tällä hetkellä valtakunnansovittelijan johdolla.


PAU: Mitä Postin palkka-ale käytännössä tarkoittaa?