Eläkeputken poisto ei paranna työllisyyttä, mutta kurittaa ikääntyviä työttömiä turvaa leikkaamalla

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ei hyväksy työttömyysturvan lisäpäivien eli niin sanotun eläkeputken poistamista. Eläkeputki turvaa lähellä eläkeikää työttömäksi jääneelle työntekijälle edes säälliset ansiot. Jos eläkeputkea ei olisi, työtön putoaisi ansioturvan jälkeen pelkän perusturvan varaan, mikä lisäisi taloudellista ahdinkoa ja pienentäisi myös tulevaa eläkettä.

Eläkeputken poistamiselle ei ole perusteita, sillä se ei lisää työpaikkojen määrää. Se tuskin myöskään parantaisi ikääntyvien työntekijöiden mahdollisuuksia pitää työpaikkojaan tilanteissa, joissa työnantajan työvoiman tarve on vähentynyt ja työntekijöitä joka tapauksessa irtisanotaan. Eläkeputken poisto ei myöskään paranna ikääntyvien työttömien työllisyyttä, sillä heidän mahdollisuutensa löytää uusia töitä ovat nuoria ja keski-ikäisiä työntekijöitä pienemmät. Työnantajat yleensä suosivat rekrytoinneissa niitä, joilla on enemmän työvuosia jäljellä. Tämä ei sosiaaliturvaa heikentämällä muuksi muutu.

SEL vastustaa myös muita valtiovarainministeriön virkamiesten työllisyyden parantamisen nimissä ehdottamia työttömyysturvan heikennyksiä, kuten ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista niin, että työttömyyden alussa turva olisi nykyistä korkeampi ja taso laskisi työttömyyden keston pidentyessä. Työttömyysturvan porrastaminen suosisi nopeasti uudelleen työllistyviä, jotka ovat usein korkeasti koulutettuja ja rankaisisi niitä, jotka ovat jo valmiiksi työmarkkinoilla kaikkein heikoimmassa asemassa.

VM:n esittämä aikuiskoulutustuen leikkaus ja työttömän omaehtoisen opiskelun ehtojen kiristäminen olisi myös järjetöntä, sillä molemmat lisäävät ihmisten mahdollisuuksia työllistyä omalla tai kokonaan uudella alalla.

Keppi ei auta tilanteessa, jossa työpaikkoja ei yksinkertaisesti ole riittävästi kaikille työikäisille. Kun työttömiä ja lomautettuja ihmisiä on moninkertainen määrä suhteessa avoimiin työpaikkoihin, työllisyyttä ei paranneta heikentämällä sosiaaliturvaa, vaan investoimalla ja uusia työpaikkoja synnyttämällä.

SEL:n mielestä ansiosidonnainen työttömyysturva kuuluu kaikille palkansaajille. Jos aidosti halutaan saada kaikki työttömät ansioturvan piiriin, on ansioturvan ehtoja höllennettävä selvästi nykyisestä sekä säädettävä työttömyyskassan jäsenyys pakolliseksi palkansaajille. Ansioturvan ehdot ovat tällä hetkellä niin tiukat, että monet pätkätyöntekijät, vuokratyöntekijät ja nollatyösopimuksella työskentelevät jäävät sen ulkopuolelle, vaikka kuuluisivatkin työttömyyskassaan.

SEL muistuttaa, että yleisen työttömyysturvan ja työttömyyskassajärjestelmän alasajon esittäjien todellinen tavoite on murtaa sopimusjärjestelmä ja työehtosopimukset, joihin eri alojen vähimmäispalkat ja muut työehdot perustuvat. Tavoitteena on näin mahdollistaa työehtojen sanelu, jolloin ei tarvitse enää sopia työehdoista työntekijöiden kanssa. Tämä ei järjestäytyneille työntekijöille käy.
 

SEL:n liittovaltuusto Kirkkonummella 21.8.2020