TES 2021

SEL ja Elintarviketeollisuusliitto ETL hyväksyivät 27.11.2020 elintarvikealan työntekijöille uudet työehtosopimukset kaksivuotiseksi sopimuskaudeksi 1.2.2021-31.1.2023.

SEL:n liittovaltuusto hyväksyi neuvottelutuloksen yksimielisesti. Uudet työehtosopimukset eivät sisällä palkankorotusten lisäksi muita muutoksia nykyisiin työehtosopimuksiin.

– Tämä oli puhtaasti palkkaratkaisu. Sovimme palkankorotuksista, joilla pääsemme korona-ajan yli. Muuten elintarvikealan työntekijöiden nykyiset vähimmäistyöehdot pysyvät samoina, SEL:n puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen toteaa.

Elintarvikealan työntekijöiden palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1,9 %:n yleiskorotuksella 1.5.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Sopimuskauden aikana kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa sopimuksen päättymään toisen vuoden osalta viimeistään kuukautta ennen ensimmäisen sopimusvuoden päättymistä.

Vuoden 2022 palkankorotuksista SEL ja ETL sopivat yleisen linjan mukaisesti 15.12.2021 mennessä, ellei neuvotteluajan pidentämisestä sovita. Jos palkankorotuksista ei päästä yksimielisyyteen sovittuun määräaikaan mennessä, osapuolet voivat sopia asian siirtämisestä välityslautakunnan ratkaistavaksi. Tällöin työehtosopimus ei ole enää irtisanottavissa toisen sopimusvuoden osalta. Välityslautakunta koostuu viidestä jäsenestä niin, että SEL ja ETL asettavat molemmat lautakuntaan kaksi jäsentä ja lautakunnan puheenjohtajana toimii valtakunnansovittelija. Välityslautakunta antaa asiassa sitovan ratkaisun.

Palkankorotukset ja palkkataulukot 1.5.2022 (PDF)
Palkankorotukset ja palkkataulukot 1.5.2021 (PDF)

Ilmoitustaululle: Elintarvikealan työntekijöiden palkat nousevat 1,9 %:n yleiskorotuksella 1.5.2022 (PDF)
För anslagstavlan: Lönerna för arbetstagarna i livsmedelsbranschen stiger 1.5.2022 med en allmän förhöjning på 1,9 % (PDF)
For the notice board: Food industry workers’ wages will rise 1.9% due to a general wage increase on 1 May 2022 (PDF)
На доску объявлений: С 1.5.2022 зарплаты всех работников пищевой отрасли повысятся на 1,9 % (PDF)

Ilmoitustaululle: Uudet työehtosopimukset elintarvikealalle: Palkkoja korotetaan 1,9 % 1.5.2021 (PDF)
För anslagstavlan: Nya kollektivavtal för livsmedelsbranschen: lönerna höjs 1,9 % 1.5.2021 (PDF)
For the notice board: New collective agreements for the food industry: Wages to rise by 1.9% from 1.5.2021 (PDF)
На доску объявлений: Новые коллективные договоры для работников пищевой отрасли: Заплаты повысятся на 1,9 % с 1.5.2021 (PDF)

Leipomoalan työntekijöiden työehtosopimus, allekirjoituspöytäkirja 27.11.2020 (PDF)
Liha-alan työntekijöiden työehtosopimus, allekirjoituspöytäkirja 27.11.2020 (PDF)
Meijerialan työntekijöiden työehtosopimus, allekirjoituspöytäkirja 27.11.2020 (PDF)
Elintarvikealojen (teollisuus) työntekijöiden työehtosopimus, allekirjoituspöytäkirja 27.11.2020 (PDF)
Panimoalan työntekijöiden työehtosopimus, allekirjoituspöytäkirja 27.11.2020(PDF)

Neuvottelutulos elintarvikealojen työehtosopimusten uudistamiseksi, SEL ja ETL, 26.11.2020 (PDF)