Muuta jäsentietoja

Jäsenyytesi kunnossa pitämiseksi, ilmoita liittoon, jos jäsentietosi muuttuvat.

Voit ilmoittaa muutokset jäsentiedoissasi SEL:n jäsenrekisteriin:

- SEL:n eAsioinnissa osoitteessa www.selry.fi/easiointi
- alla olevalla lomakkeella
- puhelimitse numeroon 09 4246 1230
- sähköpostitse osoitteella jasenrekisteri@selry.fi
- tai SEL:n aluetoimistolla, jos asioit paikan päällä, varmistathan etukäteen, että aluetoimisto on auki.

Kun vaihdat työpaikkaa, ilmoita siitä jäsenrekisteriin ja ota lisäksi yhteyttä uuden työpaikkasi luottamusmieheen jäsenmaksun perintäsopimuksen tekemiseksi uuden työnantajasi kanssa.

Olet oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen, jos olet poissa työelämästä, koska

- opiskelet päätoimisesti
- olet palkattomalla äitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaalla tai hoidat vaikeasti sairasta lasta
- olet työtön tai lomautettu, etkä saa työttömyyskassalta etuutta
- työnantajasi ei maksa sinulle enää palkkaa sairauden, tapaturman tai laitoshoidon vuoksi
- olet varusmies- tai siviilipalveluksessa tai reservin kertausharjoituksissa
- olet suorittamassa enintään 12 kuukautta kestävää vapausrangaistusta
- olet eläkkeellä (osa-aikaeläkkeellä olevat maksavat kuitenkin palkastaan jäsenmaksua)

Jos olet oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen, ilmoita siitä liiton jäsenrekisteriin.

Niiden liiton jäsenten, joilla ei ole palkkatuloa tai jotka eivät saa työttömyyskassan maksamaa etuutta tai joilla ei ole jäsenmaksuvapautusta edellä mainituista syistä, minimijäsenmaksu on 10 euroa/kk.

Kun jäät eläkkeelle, saat liiton vapaajäsenyyden, jos olet ollut vähintään 25 vuotta ammattiliiton jäsenenä yhtäjaksoisesti ja vähintään viimeiset viisi vuotta SEL:n jäsenenä. Vapaajäsenet eivät maksa liiton jäsenmaksua. Kun jäät eläkkeelle, ilmoita siitä liiton jäsenrekisteriin.

Jäsentietojen muutosilmoitus


Henkilötiedot (nimi ja henkilötunnus pakolliset)

*
*
*
*

Nimen- tai osoitteenmuutos


Tilapäinen jäsenmaksusta vapautus (tai vapautuksen jatkuminen)

Muista ilmoittaa liittoon, mikäli maksuvapausperuste päättyy ennen arvioitua ajankohtaa tai jos peruste jatkuu pidempään.

Opiskelija. Ilmoita arvioitu valmistumisajankohta. Myös opiskeluajan palkkatuloista pitää maksaa jäsenmaksu. Työnantajan perimä jäsenmaksu tai liitosta saaduilla viitenumeroilla itse maksettu jäsenmaksu riittää, muuta ilmoitusta ei tarvita.


Aiemmin ilmoittamani jäsenmaksuvapautus päättyy


Työnantajan tai jäsenmaksutavan muutos


Jään eläkkeelle

Jos olet ollut yhtäjaksoisesti 25 vuotta ammattiliiton jäsenenä, joista vähintään viimeiset viisi vuotta SEL:n jäsenenä, saat vapaajäsenoikeudet eläkkeelle jäädessäsi.

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.