Vahva ääni työttömien puolesta

Ammattiyhdistysliikkeen tehtävä on edistää jäsentensä etuja. Ay-liike on syntynyt, jotta voidaan yhdessä ajaa kaikkien yhteistä etua ja pitää huolta koko porukasta.

Yhteiskunnan muuttuminen on tuonut mukanaan uusia asioita ja ay-liike on muuttunut sen mukana. Toisaalta ay-liike on ollut muuttamassa yhteiskuntaa omalta osaltaan.

Käytännössä tämä on tarkoittanut kolmea asiaa: kunnollista palkkaa ja muita työehtoja, kunnon työoloja ja sitä että työttömiksi jäävillä on turvaa.

Sata vuotta sitten toiminnan pääpaino oli työssä ja ylipäätään siinä, että saatiin palkkaa. Nyt työehdot, yhdessä työnantajapuolen kanssa sovitut yleissitovat työehtosopimukset ovat olennainen osa liiton toimintaa. Kuten myös lain ja sopimusten mukaisten työehtojen valvonta ja esimerkiksi palkkasaatavien periminen sekä työsuojelu ja työläisten asioiden edunvalvonta eduskunnassa lakeja säädettäessä. Toiminnan ytimessä on myös työttömien jäsenten oikeuksien puolustaminen ja työttömyysturvan parantaminen.

Nykyinen ansiosidonnainen työttömyysturva on ammattiyhdistysliikkeen aikaansaannos. Se luotiin yhdessä valtiovallan ja työnantajapuolen kanssa. Näin saatiin synnytettyä järjestelmä, joka antaa merkittävää turvaa työttömyyden kohdatessa.

Työttömyysturvan puolustamiseen ja parantamiseen liittyen on syytä huomata, että ne jotka ostavat itselleen vain vakuutuksen työttömyyden varalle eli ovat vain työttömyyskassan jäseniä, eivät välitä pätkääkään siitä mitä työttömyysturva on huomenna.

Maan hallituksen ideologinen tavoite, jota se on myös päätöksillään toteuttanut, on leikata työttömyysturvaa, viedä huonoimmassa asemassa olevilta. Vuoden alusta voimaan tullut aktiivimalli on viimeisin hallituksen työttömyysturvaa heikentävistä päätöksistä.

Senaatintorille perjantaina 2.2.2018 kokoontuneet yli 10 000 kansalaista kertoivat hallitukselle kuuluvasti mitä mieltä ihmiset ovat hallituksen toimista. Kansalaisaloite aktiivimallin kumoamiseksi on tulossa eduskunnan käsittelyyn. Nyt kaikki odottavat kuunteleeko hallitus kansalaisten mielipidettä. Tähän mennessä ei ole kuunnellut.

200 000 ammattiliittojen jäsentä osallistui aktiivimallin vastaiseen mielenilmaukseen olemalla poissa töistä. Voimme olla ylpeitä siitä, että heidän joukossaan yli 7500 selliläistä noin 60 työpaikalta antoi tukensa työttömyysturvan heikennyksien torjumiseksi.

Tämä oli vahva ääni työttömien puolesta. Äänen pitää kuulua jatkossakin ja näin varmasti tapahtuu.