Työsuojeluvaltuutettu on paljon vartija

Tänä syksynä elintarvikealan työpaikoilla valitaan edustajat työsuojelutehtäviin tulevaksi kaksivuotiskaudeksi. Ensi vuoden syksyllä vuorossa ovat luottamusmiesten valinnat.

Molemmat luottamustehtävät ovat tärkeitä ja niihin valittavilla ihmisillä on merkittävä rooli työpaikalla työtovereidensa edustajana ja etujen valvojana. Luottamusmies on liiton edustaja työpaikalla. Hän hoitaa liiton jäsenten asioita ja valvoo, että työpaikalla noudatetaan työehtosopimusta, lakia ja muita sopimuksia. Luottamusmiehen valintaan voivat osallistua vain liiton jäsenet.

Työsuojeluvaltuutetun asema perustuu lakiin ja siksi työsuojeluvaltuutetun valintaan osallistuvat myös liittoon kuulumattomat työntekijät. Työsuojeluvaltuutettu edustaa työntekijöitä työpaikan työsuojelun yhteistoiminnassa työnantajan kanssa.

Työnantaja vastaa aina työturvallisuudesta, mutta työsuojeluvaltuutettua tarvitaan työntekijöiden äänitorveksi huolehtimaan, että työpaikalla tehdään töitä turvallisissa ja terveellisissä työoloissa.

Osalla työpaikoista luottamustehtäviin on paljon kiinnostusta ja ehdokkaita on enemmän kuin paikkoja, jolloin valinnat tehdään äänestämällä. Toisilla työpaikoilla taas ei millään meinaa löytyä vapaaehtoisia kaikkiin tehtäviin.

Työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua on valittava, jos työpaikalla työskentelee säännöllisesti vähintään 10 työntekijää. Näin määrää laki. Valinnat kannattaa tehdä myös pienemmillä työpaikoilla, vaikka laki ei sitä vaadikaan.

Työsuojeluvaltuutettu, pääluottamusmies, EWC-edustaja ja osastojen luottamushenkilöt ovat kaikki työpaikan kehittäjiä, joiden valinnasta hyötyy työntekijöiden lisäksi työnantaja. Työnantajalta olisi tyhmää jättää hyödyntämättä henkilöstön edustajien asiantuntemus työyhteisön kehittämisessä.

Työsuojeluun panostaminen kannattaa työpaikoilla, sillä siihen sijoitettu euro maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Elintarvikealalla on edelleen keskimääräistä enemmän sairauspoissaoloja, työtapaturmia ja ammattitauteja. Kun eläkeikä vähitellen nousee, työhyvinvointi ja työssä jaksaminen tulevat entistä tärkeämmiksi. Tekemistä riittää paljon.

Jokainen työsuojeluedustaja tekee tehtävästä itsensä näköisen, mutta pari vinkkiä on kaikkien hyvä muistaa: Huolehdi, että saat tehtäväsi hoitoon riittävästi perehdytystä ja koulutusta. Ole aktiivinen, hanki tietoa, verkostoidu sekä pyydä apua ja tukea. Kuuntele edustamiasi ihmisiä. Huolehdi omasta jaksamisestasi. Vaikka joskus tuntuu, että asiat etenevät työnantajan kanssa tuskastuttavan hitaasti, älä lannistu. Teet valtavan tärkeää työtä.

Teksti on julkaistu ensimmäisen kerran Elintakeen 8/2021 pääkirjoituksena 30.9.2021.