Työelämän vaalikone

SAK järjesti viime viikonloppuna 18 paikkakunnalla tapahtumia tuleviin eduskuntavaaleihin liittyen. Tilaisuuksiin oli kutsuttu paikallisia kansanedustajaehdokkaita kertomaan paremman työelämän reseptinsä.

Myös monet ammattiliittojen puheenjohtajat osallistuivat tapahtumiin. Itse olin avaamassa Forssassa järjestettyä toritapahtumaa. Forssan tilaisuus kiinnosti ihmisiä ja työelämän kysymykset puhuttivat paikalle saapuneita. Paljon keskustelua herätti nollatuntisopimusten käyttö. Jokaisen työsuhdeturvan kannalta on merkittävä asia se, miten lainsäädäntö ja työehtosopimukset määrittävät vähimmäistyöajan.

Ei voi olla niin, että työnantaja voi nollatuntisopimuksilla romuttaa koko työsuhdeturvan, joka on sekä lainsäädännöllä turvattu että työnantajanpuolen kanssa yhdessä sovittu. Työsuhdeturva on yksi koko työlainsäädännön ja työehtosopimusten kulmakiviä. Nollasopimukset ovat selkeästi työsopimuslain hengen vastaisia ja niiden käyttö vaarantaa koko työsopimuslain uskottavuuden.

Liittona olemme mukana kannustamassa kaikkia allekirjoittamaan kansalaisaloitteen, jolla tähdätään tekemään lainsäädännöllä loppu nollatuntisopimuksista.

Tulevan eduskunnan kokoonpano on monesta syystä työntekijän kannalta merkittävä. Tulevilla kansanedustajilla on mahdollisuus päättää siitä, leikataanko työttömyysturvaa vai kehitetäänkö sitä niin, että se tarjoaa työttömille mahdollisuuden toimeentuloon.

Ay-liikkeen vaatimus on myös ollut, että tahallinen alipalkkaus tehtäisiin rangaistavaksi. Tällä hetkellä työnantaja voi maksaa sopimuksia selvästi pienempiä palkkoja, ja vasta jos liiton jäsen lähtee liiton avustuksella peräämään oikeaa palkkaansa, korjaa palkan. Ja tämä kaikki ilman mitään seuraamusta väärin toimineelle työnantajalle.

Eduskunnassa on aivan liian vähän työelämän arkea tuntevia kansanedustajia, suoranainen aliedustus. Erilaiset netin vaalikoneet ovat yleistyneet joka vaaleissa. Jokaisen työntekijän kannattaa kysyä ehdokkaaltaan miten ehdokas suhtautuu nollatuntisopimuksiin, työttömyysturvaan, alipalkkauksen rangaistavuuteen, työehtojen heikentämiseen ja ay-liikkeen toimintaoikeuksiin.

Se on käytännön työelämän vaalikone. Näiden vastausten jälkeen kannattaa äänestää.