Työehtosopimuksista neuvotellaan kentän tuella

Varsin vaikeassa tilanteessa saimme neuvoteltua uudet työehtosopimukset. Sopimukset ovat pitkät, neljä vuotta. Kuten pitkissä sopimuksissa aina, myöhempien vuosien palkankorotukset ovat vaikeasti ratkaistava asia.

Aiempaan tapaan palkankorotukset on sidottu teollisuuden verrokkiliittojen sopimuksiin. Nyt verrokkeina on aiemman neljän sopimuksen sijaan kolme vientiteollisuuden sopimusalaa. Meille ei siis ole merkitystä, syntyykö vuoden 2017 jälkeisten palkkaratkaisujen osalta työmarkkinoilla yhteisymmärrys vientiteollisuuden palkkaratkaisuihin perustuvasta niin sanotusta Suomen mallista vai ei. Meidän palkkaratkaisut vuosina 2018-2020 tulevat joka tapauksessa kolmen verrokkisopimuksen kautta.

Jos oli vaikea ratkaistava asia pitkän sopimuksen myöhempien vuosien palkkaratkaisun muotoutuminen, niin vaikea oli myös hyväksyä vuodelle 2017 palkkaratkaisuksi puhdas nolla. Tähän oli nyt kuitenkin tyytyminen, johtuen ympärillä olevista nollaratkaisuista, ja ennen kaikkea kolmen päivän vuosityöajan pidennyksen torjumiseksi neuvotteluteitse.

Vuosityöajan pidennyksen torjuminen tarkoittaa myös sitä, ettei sopimustemme puitteissa tapahdu välillistä palkkojen alenemaa, jota syntyy, jos työaikaa pidennetään palkkojen säilyessä entisellään.

Merkittävin voima, joka johti vuosityöajan pidentämisen torjumiseen, oli SEL:n jäsenten yksituumaisuus: työajan pidennys ei vain meille käynyt. Tuota yksituumaisuutta osoitimme konkreettisesti vuosi sitten, kun noin 10 000 jäsentämme oli työpaikkakohtaisiin päätöksiin perustuen mielenilmauksena pois töistä 18.9.2015 Sipilän hallituksen pakkolakeja vastaan. Tolkullisiin sopimuksiin päästään jäsenistön tuella ja tarvittaessa voimalla.

Poikkeuksellista on, että työehtosopimusratkaisu saatiin aikaiseksi näin paljon ennen nykyisten sopimusten umpeutumista. Tähän vaikutti molempien neuvotteluosapuolten pidättäytyminen olennaisten asioiden ratkaisemisessa sopimuksen syntymiseksi. Tällä luotiin myös pohjaa sille, että sopimuskauden aikana pystytään etsimään molempia osapuolia hyödyttäviä ratkaisuja esimerkiksi työaikamallityöryhmässä.

Sopimuksen syntyminen neuvotellen antaa mahdollisuuksia kehittää tätä alaa yhdessä, jos noihin mahdollisuuksiin osataan vain tarttua.