Työehtojen heikentäminen ei auta työvoimapulaan

Työvoimapulasta puhutaan paljon, vaikka moni on Suomessa työtä vailla. Yleensä työvoimapulassa on kyse tietystä toimialasta tai koulutuksen pullonkaulasta, joka olisi voitu ennakoida. Työnantajapuolen puheet työvoimapulasta ovat saaneet erikoisia muotoja: jopa samassa lauseessa saatetaan tuoda esiin työvoimapula ja tarve heikentää työntekijöiden työehtoja.

Työehtojen heikentäminenkö johtaisi siihen, että työvoimapulan riivaamille aloille hakeuduttaisiin nykyistä enemmän töihin? No ei johda. Onkohan kyse siitä, että kun työnantajat ovat tarpeeksi pitkään puhuneet työehtojen kehittämisestä tarkoittaen oikeasti työehtojen heikentämistä, niin he eivät näe selvää epäjohdonmukaisuutta puheissaan?

Joillakin aloilla työvoimapula on todellinen ja siihen on ainakin kaksi selkeästi vaikuttavaa tekijää. Työllisyysaste on ennätyskorkealla, mikä on tietysti erittäin hyvä asia. Maan hallitus on kriisitilanteessa pystynyt toimiin, jotka ovat parantaneet työllisyyttä. Toimet ovat olleet aivan päinvastaiset kuin edellisellä Juha Sipilän johtamalla hallituksella ja juuri siksi ne ovat onnistuneet.

Toinen vaikuttava tekijä on koronapandemia, jonka pahiten kurittamilta aloilta pyrittiin hakeutumaan pois. Ja jos onnistuttiin, ei enää palattu. Pitkässä juoksussa ala, jonka palkat ja muut työehdot eivät ole kunnossa, menettää vetovoimansa.

Koronapandemian hoidosta täytyy antaa maan hallitukselle hyvä arvosana. Vaikka useilla aloilla oli vaikeaa, suurelta konkurssiaallolta vältyttiin. Onkin vaikea ymmärtää arvostelua etenkin yrittäjäjärjestön taholta holtittomasta velkaantumisesta. Jos valtio ei olisi ottanut iskua vastaan koronapandemian tai Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan tuomista taloudellisista seurauksista, olisi moni yrittäjä nyt entinen yrittäjä ja moni työntekijä työtön.

On ala-arvoista syyttää hallitusta holtittomasta velanotosta, kun kyseessä on ollut mitä suurimmassa määrin koko kansakunnan kannalta vastuullinen toiminta. Me olemme maana pärjänneet hyvin meidät kaikki yllättäneissä tilanteissa. Suuri kysymys on, pärjäämmekö jatkossa, jos emme pidä sopimista ja kompromisseja arvossa. Meidän kaikkien on hyvä pyrkiä olemaan johdonmukaisia ja antamaan arvoa hyvin hoidetuille asioille, se on vastuullisuutta.

Haluan kiittää kaikkia jäseniämme tästä vuodesta ja toivottaa kaikille rauhallista joulua kotimaisen ruuan äärellä! Toivottavasti mahdollisimman monella on jouluna mahdollisuus nauttia läheistensä seurasta, levähtää ja ladata akkuja ensi vuotta varten.