Työaikapidennysten hylkäämisessä oikealla tiellä

Tällä hetkellä monilla eri alojen työpaikoilla mietitään, miten työehtosopimuksiin kirjattuja, kilpailukykysopimuksen mukaisia työajanpidennyksiä käytännössä toteutetaan.

Osalla työpaikoista on paikallisella tasolla päädytty sellaiseen ratkaisuun, että työehtosopimuksiin kirjattuja kolmen työpäivän mittaisia pidennyksiä ei otettaisikaan käyttöön. Ne kun eivät tuo lisää tehoa tai tuottavuutta työhön, vaan toimivat ehkä jopa päinvastoin.

Ongelma näyttää olevan se, ettei ”kikyssä” mukana olevissa työnantajaliitoissa näytetä hyväksyttävän paikallista sopimista työajanpidennyksen toteuttamatta jättämisestä. EK:llehan koko asia ei enää sinällään kuulu, onhan kysymys työehtosopimustoiminnasta.

Se, ettei SEL:n sopimiin ensi vuoden helmikuussa alkaviin uusiin työehtosopimuksiin tullut työajan pidennystä, eikä muutakaan työaikoihin liittyvää heikennystä, oli merkittävä ratkaisu myös ajatellen alan työsuojelutyötä ja sen uskottavuutta.

On mahdoton nähdä, miten työajan pidentäminen sopii mitenkään tavoitteeseen pidentää työuria. Yhtä mahdoton on nähdä työajan pidentämisen olevan järkevä ratkaisu kun työttömyysaste on jo korkea ja automatisaatio ja digitalisaatio vähentävät työtä entisestään.

Olimme siis oikealla tiellä tehdessämme työehtosopimukset ilman kolmen päivän työajan pidennystä. Kotimaista elintarviketeollisuutta ja siellä tehtävää työtä voidaan kehittää ilman työajan pidentämistä. Kehittämiseen osallistuminen edellyttää aktiivista otetta ja tämä meidän on otettava tosissaan.

Nyt pikkujoulukauden ollessa menossa ja kotimaisen elintarvikeketjun suurimman sesongin ollessa ovella, haastan kaikki liittomme jäsenet tuomaan esille lähipiirissään kotimaisen ruuan merkitystä. Joulun hankintoja tehtäessä me kaikki voimme muistuttaa ystäviä, tuttavia, naapureita ja vaikka harrastuskavereita siitä, että valitsemalla kotimaista joulupöytään, teet valinnan kotimaisen työn ja hyvinvoinnin puolesta.

Hyvää joulun odotusta kaikille!