Tärkein valinta

Jokaisen työntekijän tärkein valinta on kuulua ammattiliittoon. Toiseksi tärkein on oman työpaikan luottamusmiehen valinta.

Tänä syksynä elintarvikealan työpaikoilla on valittu luottamusmiehet seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Jos työpaikallasi ei vielä ole luottamusmiestä, kannattaa homma hoitaa kuntoon mahdollisimman pian, sillä luottamusmiehen tehtävä on työntekijöiden etujen valvonnan ja ajamisen kannalta kaikkein tärkein.

Luottamusmieheltä ei pidä odottaa mahdottomia. Luottamusmies ei voi hoitaa tai muuttaa asioita yksin, vaan hän tarvitsee aina työntekijöiden tuen, kun hän neuvottelee työnantajan kanssa.

Valitettavasti elintarvikealan työnantajissakin on vanhakantaisia ihmisiä, jotka eivät halua, että heidän työntekijänsä kuuluvat ammattiliittoon ja valitsevat keskuudestaan luottamusmiehen. Toivottavasti hekin heräävät tähän päivään ja ymmärtävät, että myös työnantajan kannalta on ehdottomasti parempi, että asioista voi sopia yhden ihmisen eli työntekijöiden valitseman luottamusmiehen kanssa. Toimiva luottamusmies- ja neuvottelujärjestelmä mahdollistaa sujuvan asioiden hoidon työpaikalla. Siitä hyötyvät kaikki.

Luottamusmiehen tärkein tehtävä on valvoa, että työpaikalla noudatetaan lakeja, työehtosopimusta ja muita sopimuksia. Luottamusmies neuvottelee työnantajan kanssa työehtojen ja työolojen kehittämisestä sekä muista paikallisesti sovittavista asioista. Luottamusmies auttaa ja neuvoo jäseniä sekä selvittää jäsenten ja työnantajan välisiä erimielisyyksiä. Fiksu työnantaja hyödyntää luottamusmiehen osaamisen myös aktiivisena työyhteisön kehittäjänä.

Luottamusmies ei ole yksin. Porukan tuen lisäksi SEL:n aluesihteeri on työpaikkojen luottamushenkilöiden tukena ja auttaa tarvittaessa asioiden hoidossa. Liitto kouluttaa luottamusmiehiä, jotta he saavat tarvittavat tiedot ja taidot tehtäviensä hoitamiseen. Lisäksi eri työpaikoilla toimivat luottamusmiehet saavat toisiltaan arvokasta tietoa ja vertaistukea.

Luottamusmiehen ei tarvitse tietää kaikkea kaikesta, riittää että hän on valmis ottamaan asioista selvää.


Teksti on julkaistu ensimmäisen kerran Elintakeen 8/2022 pääkirjoituksena 16.12.2022.