Ruokakaupan hintasodalla on hintansa

Kotimaisella elintarvikeketjulla on iso merkitys. Koko elintarvikeketju paitsi työllistää, on myös näyttänyt vahvuutensa ja merkityksensä tänä poikkeuskeväänä.

Me selliläiset olemme olennainen osa kotimaista ruokaketjua. Me saamme palkkamme ruuan valmistamisesta, siksi meille ei ole yhdentekevää, miten kotimaisen elintarvikeketjun tulot jakaantuvat.

MTK on tuonut moneen otteeseen esille elintarvikeketjun tulonjaon epäsuhtia sekä keskittyneen ruokakaupan valta-asemaa ja sen käyttöä elintarvikeketjussa.

Mikään elintarvikeketjun osa ei kiistä, etteikö kilpailu kuuluisi markkinataloudessa myös ruuan tuotantoon ja kauppaan. Ongelman ydin on siinä, että Suomessa kaupan kolmella suurella on ostajina niin vahva asema suhteessa teollisuuteen ja tuottajiin, että ne pystyvät muuttamaan hintaneuvottelun saneluksi. Tästä asetelmasta johtuen on täysin perusteltua puuttua ruuan halpuutuskampanjoihin, sillä hintasodalla on hintansa.

Tuorein esimerkki halpuuttamisen hinnasta tulee Saksasta, jossa koronakriisi nosti yleiseen tietoisuuteen suuren saksalaisen lihatalon Tönniesin työntekijöiden ala-arvoiset olosuhteet, jotka ovat osaltaan seurausta saksalaisten kaupan halpaketjujen äärimmilleen viedystä hintakilpailusta. Kyse on ketjusta, jossa kauppa sanelee ehdot lihafirmalle ja lihafirma sanelee ehdot työntekijöilleen. Kun sanelu korvaa neuvottelun, lopputulos johtaa väistämättä sanelun kohteena olevan aseman kurjistumiseen.

Yhteiskunnan etu ei ole asetelma, jossa yksi elintarvikeketjun osa on niin määräävässä asemassa, että se pystyy sanelemaan muille ketjun osille pelisäännöt. On tärkeää herättää aiheesta julkista keskustelua, jotta pystytään vaikuttamaan ainakin pahimpiin määräävän aseman käytön ylilyönteihin.

Halvin mahdollinen hinta ei ole kuluttajankaan etu, jos se on tehty tuottajien ja valmistajien asemaa polkemalla ja työntekijöiden työehtoja kurjistamalla. Kun kysymys on ruuasta, johtaa voimakas pyrkimys hintojen dumppaamiseen myös lisääntyviin ruokaturvallisuusriskeihin. Aina löytyy niitä, jotka haluavat ohittaa ruokaturvallisuuden takaamiseksi säädettyjä normejakin.

Koronakriisi on osoittanut elintarvikeketjumme vahvaksi kriisitilanteessa, yhdeksi huoltovarmuutemme perustaksi. Kotimaisen ruuan arvostuksen nousua ei saa dumpata halpuuttamiskampanjoilla.

Haastetaan kaupan kolme suurta antamaan arvo ruuantekijöille, maataloustuottajille, alan työntekijöille, yrittäjille ja yrityksille sekä ruokaturvallisuudellemme!