Myös työntekijäpuoli koordinoi toimiaan

Työnantajapuolen keskusjärjestö Elinkeinoelämän keskusliitto EK ilmoitti vuonna 2015, että keskitetyt palkkaratkaisut eli tupot ovat sen osalta mennyttä aikaa. Tupoissa sovittiin monen työnantajapuolen liiton ja monen työntekijöiden ammattiliiton kesken yleisestä palkankorotustasosta. Ja monista muistakin työehtosopimuksiin kirjattavista työelämän parantamiseen liittyvistä kysymyksistä.

Samalla kun EK ilmoitti, ettei tällainen yhteinen sopiminen enää käy, se ryhtyi yhä tarkemmin vartioimaan sitä, miten sen eri alojen työnantajajäsenliitot toimivat. Kaikki työehtosopimuksiin liittyvä sopiminen on pitänyt hyväksyttää keskusliitossa ja noudattaa sen päättämää yleistä linjaa. Puheet siitä, että eri sopimusalojen erityispiirteitä otettaisiin huomioon, olivat työnantajapuolelta vain sanahelinää.

Selkeimmin tämä näkyi palkankorotuksissa. Valtakunnansovittelijat valjastettiin noudattamaan työnantajapuolen tahtoa yleisestä palkka-ankkurista, jolla määritettiin taso, jonka yli palkankorotuksia ei saa sopia.

Nyt ammattiliitot ovat todenneet, että työnantajapuolen tiukkaan linjaan voidaan vastata vain sillä, että myös ammattiliitot tekevät keskenään yhteistyötä ja sovittavat työehtosopimusneuvotteluissa etenkin palkankorotusvaatimusten tason yhteisesti. Tarvittaessa vaatimuksia voidaan edistää yhteisillä painostustoimilla.

Kun työnantajapuoli puheistaan huolimatta teoissaan palasi ”työnantajatupoihin” tiukalla keskusjärjestöohjauksella, on sillä vastassaan nyt useamman ammattiliiton yhteen katsotut painostustoimet.

Meillä on parhaillaan käynnissä elintarvikealan työntekijöiden työehtosopimusneuvottelut yhdessä työnantajaliitto ETL:n kanssa. Kun työnantajapuoli on sitonut kaikilla aloilla palkkaratkaisut yhteen Teollisuusliiton työehtosopimusten tason kanssa, on myös SEL mukana ammattiliittojen yhteisessä koordinaatiossa.

Toivottavasti pääsemme sekä elintarvikealan työntekijöiden työehtosopimusten tekstien että palkkaratkaisun osalta sopuun ilman painostustoimia. Lakko on aina viimeinen keino, mutta sen käyttöön on meidänkin valmistauduttava.