Miten sinä muuttaisit liiton toimintaa?

Maailma, suomalainen yhteiskunta ja työelämä ovat jatkuvassa muutoksessa, halusimmepa sitä tai emme. Osa muutoksista on työntekijöiden edunvalvonnan näkökulmasta myönteisiä, mutta paljon muutoksia tapahtuu myös huonompaan suuntaan. Ammattiliiton jäseniksi järjestäytyneet työntekijät voivat vaikuttaa moneen asiaan, mutta vain harva asia on täysin omassa päätösvallassamme.

Ammattiliittoja ja työehtosopimuksia vastaan on meillä Suomessakin hyökätty viime vuosina niin voimakkaasti, että on vaikea uskoa, että elämme 2020-luvulla. Kriitikot väittävät ammattiliittojen jääneen ajastaan jälkeen ja olevan tarpeettomia.

Ammattiliitot eivät toimi irrallaan muusta yhteiskunnasta ja on selvää, että liittojenkin on arvioitava toimintaansa jatkuvasti ja muututtava tarvittaessa. Liittojen perustehtävää ei kuitenkaan ole mitään tarvetta muuttaa. Ammattiliitto on olemassa työntekijöiden etujen ajamiseksi ja oikeuksien puolustamiseksi. Liittoa tarvitaan edelleen yhtä paljon kuin viime vuosisadan alussa, vaikka järjestäytyneiden työntekijöiden ansiosta moni asia onkin nyt paremmin kuin sata vuotta sitten.

Vaikeista ajoista huolimatta SEL on onnistunut jäsentensä edunvalvonnassa vähintään kohtuullisesti. Liiton talous ja työtaisteluvalmius ovat kunnossa. Parannettavaa riittää silti edelleen. Miten sinä muuttaisit liiton toimintaa? Seuraava tärkeä liiton toiminnan arvioinnin ja kehittämisen paikka on SEL:n edustajakokous toukokuussa Lappeenrannassa.

Ammattiliiton pitää olla ajan hermolla siitä, mitä työpaikoilla tapahtuu ja mitkä asiat puhuttavat jäseniä. Toiminnan kehittämisen on oltava jatkuvaa työtä, jolla pyritään vastaamaan jäsenten tarpeisiin ja toiveisiin. Tähän työhön SEL:n edustajakokouksen keskustelut ja päätökset antavat toivottavasti hyvät eväät.

Teksti on julkaistu ensimmäisen kerran Elintakeen 2/2022 pääkirjoituksena 25.3.2022.