Missä vika, kun ei kiinnosta?

Äänestitkö sinä kuntavaaleissa? Jos vastaat kyllä, onneksi olkoon! Sinä kuulut siihen niukkaan suomalaisten enemmistöön, joka äänesti. Kiitos sinulle, että teit osasi, jotta kansanvalta toteutuisi.

Kesäkuun kuntavaaleissa äänesti vain hiukan yli puolet, eli 55,1 prosenttia äänioikeutetuista. Äänestysprosentti jäi historiallisen alhaiseksi. Se on ollut näin matala viimeksi yli 70 vuotta sitten. Viime kuntavaaleista äänestysprosentti laski 3,8 prosenttiyksikköä.

Kuntavaaleissa äänestetään eniten ihmisten arkeen vaikuttavista kunnan palveluista, joten voisi kuvitella, että äänestysaktiivisuus pyörisi vähintään 70-80 prosentissa. Kuntaliiton mukaan kuitenkin vain 10 kunnassa äänestysaktiivisuus nousi yli 70 prosentin. Suomen aktiivisimpia äänestäjät olivat Utsjoella, jossa 81,6 prosenttia äänesti.

Monissa kunnissa alle puolet äänesti. Esimerkiksi omassa kotikaupungissani Vantaalla lähes 240 000 asukkaasta alle puolet eli 48,4 prosenttia äänesti.

Vaaleja järjestetään, jotta demokratia eli kansanvalta toteutuu. Jos vain joka toinen äänestää, voidaan perustellusti kysyä, mikä on vaaleissa valittujen päättäjien legitimiteetti eli hyväksyntä kansalaisten silmissä. Onko sellaisilla edustajilla oikeutusta toimia kaikkien meidän puolestamme yhteisissä asioissa päättäjinä, joiden valintaan on osallistunut vain puolet ihmisistä?

Miksi niin monet sitten eivät äänestä? On ihmisiä, jotka eivät tiedä, että heillä on oikeus äänestää. On myös ihmisiä, jotka eivät tiedä, miten äänestetään tai he luulevat, että se on vaikeaa.

Äänestäminen on oikeasti helppoa ja nopeaa. Ennakkoon voi äänestää missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa, joten homma kannattaa hoitaa jo ennakkoon siltä varalta, että vaalipäivänä on muuta tekemistä tai liian hyvä tai huono sää lähteä äänestämään.

Osa ihmisistä ei tiedä, ketä äänestää, joten he jättävät kokonaan äänestämättä. On totta, että puolueen ja ehdokkaan valitseminen vaatii hieman aikaa ja paneutumista, jos ei ole yhtään seurannut politiikkaa, mutta se ei ole lainkaan mahdoton tehtävä. Surffaa somessa ja puolueiden nettisivuilla, tee pari vaalikonetta, katso muiden suosituksia ja juttele ihmisten kanssa, niin sinulle muodostuu varmasti kuva sinulle sopivasta puolueesta ja ehdokkaasta.

Osaa ei kiinnosta lainkaan, heille on ihan sama. Osa taas on syrjäytetty yhteiskunnasta niin, etteivät he tunne enää osallisuutta ja kykyä vaikuttaa asioihinsa äänestämällä.

Osa on pettynyt poliitikkoihin tai politiikkaan, eikä halua siksi äänestää. He eivät usko, että äänestämisellä on merkitystä. Monelle puoluepolitiikka näyttäytyy oman edun tavoittelijoiden pelinä. Isossa joukossa on valitettavasti aina mukana ihmisiä, joilla on väärät motiivit, mutta valtaosa hoitaa asioita parhaan kykynsä mukaan.

Se on selvää, että politiikassa on tehtävä kompromisseja ja annettava periksi omista vaatimuksista, koska kukaan tai mikään puolue ei voi yksin sanella, miten asiat tehdään, ellei se saa yli 50 %:n kannatusta. Olennaista on, että ihmisille kerrotaan tämä.

Syitä äänestämättä jättämiseen on varmasti vielä muitakin. Nyt on syytä selvittää huolellisesti, mitä ne ovat ja mistä ne johtuvat. Selvityksen lisäksi tarvitaan myös konkreettisia tekoja, joilla pelastetaan demokratia ja saadaan ihmiset äänestämään.

Teksti on julkaistu ensimmäisen kerran Elintakeen 6/2021 pääkirjoituksena 30.6.2021.