Miksi Suomi on ollut vahva kohtaamaan koronakriisin?

Kaikkien meidän kevät on ollut kovin toisenlainen, eikä kesästäkään mitään normikesää tule. Vasta jonkin ajan kuluttua voimme katsoa taaksepäin ja arvioida, miten asioita poikkeusoloissa hoidettiin ja mitä oppia tulevaisuutta ajatellen saatiin.

Jo nyt voimme kuitenkin vertailla, miten Suomessa on selvitty muihin maihin verrattuna esimerkiksi epidemian leviämisen hallinnassa, kansalaisten oikeuksien rajoittamisessa tai työmarkkinoiden reagoinnissa. Yksi selkeä vahvuus suomalaisilla on verrattuna moniin muihin, jopa Euroopan maihin, se on työmarkkinajärjestelmä ja ansiosidonnainen työttömyysturva.

Työnantajapuolen ja työntekijäpuolen yhteisellä sopimisella on yhteiskunnan ja yksittäisen ihmisen kannalta suuri merkitys. Aina sopiminen ei ole helppoa ja välillä katsotaan puolin ja toisin kumman kantti kestää. Tärkeää on kuitenkin, että lopulta päästään sopuun, jonka kanssa kumpikin osapuoli pystyy jatkamaan eteenpäin.

Yhtenä merkittävänä asiana koronakriisin hoidossa ovat olleet väliaikaiset työttömyysturvan parannukset ja työmarkkinaosapuolten sopimat työehtojen muutokset. Niillä pystyttiin antamaan parempaa turvaa monelle työntekijälle ja turvaamaan myös sitä, ettei nopeasti syntyneen akuutin kassakriisin seurauksena yrityksiä mennyt konkurssiin, jolloin olisi menetetty työpaikkoja pysyvästi.

Moni muistaa hyvin 90-luvun laman opetukset. Nyt meillä on jo aivan uusia sukupolvia työelämässä. Jos lama jotain työntekijäpuolelle opetti, niin sen, että työehdoista tulee pitää kiinni. Silloin monella alalla alkoivat lisääntyä epätyypilliset työsuhteet; määräaikaiset ja osa-aikaiset työsopimukset sekä työvoimanvuokraus yleistyivät. Tämän jatkumona ovat tulleet nollatuntisopimukset ja pakkoyrittäjyys. Tälle kehitykselle antoi pontta määräaikainen laki, jolla sallittiin määräaikaisten työsopimusten ketjuttaminen.

Suomalainen yhteiskunta ei palaa koronakriisistä voittajana työehtoja heikentämällä, vaan takaamalla työntekijöille asialliset työehdot ja työttömyysturvan.

Meille selliläisille kotimainen ruoka on aina ollut arvokas ja tärkeä asia, toivottavasti se on koronakriisin myötä nostanut merkitystään kaikkien suomalaisten keskuudessa.

Haluan toivottaa kaikille jäsenillemme mukavaa kesää ja rentouttavaa lomaa kotimaisen kesäruuan parissa. Ja muistetaan työpaikoilla kertoa, että kesätyöntekijänkin kannattaa kuulua liittoon!