Liitto on yhtä kuin sen jäsenet

Ammattiosastot ja työhuonekunnat ovat ammattiliiton toiminnan peruskallio, jonka päälle kaikki rakennetaan. Ne ovat jäsenten aktiivisuuden ja joukkovoiman ydin. Silti moni liiton jäsen ei ole koskaan osallistunut oman ammattiosastonsa toimintaan tai ei tiedä, mikä työhuonekunta on.

Työhuonekunnan muodostavat työpaikalla työskentelevät liiton jäsenet. Puheenjohtajana toimii pääluottamusmies. Työhuonekunta toimii ammattiosaston rekisteröimättömänä alaosastona, jonka tehtävä on edistää ja valvoa palkka- ja muita työehtoja sekä työsuojelua työpaikalla. Työehtosopimuksessa on sovittu, millä ehdoilla työhuonekunnan kokouksen voi järjestää työpaikalla.

Työhuonekunnan tarkoitus on, että liittoon kuuluvat työntekijät voivat keskustella keskenään työpaikan asioista ja vaihtaa mielipiteitä. Työhuonekunnassa voidaan päättää, miten työnantajan esityksiin suhtaudutaan tai mistä parannuksista työehtoihin ja työoloihin neuvotellaan työnantajan kanssa.

Toimiva työhuonekunta on työpaikan luottamusmiehen paras tuki. Kun työnantaja esittää neuvotteluissa luottamusmiehelle jotain, hänen ei tarvitse tehdä yksin päätöstä kaikkien puolesta. Luottamusmies voi viedä asian työhuonekuntaan keskusteltavaksi, jolloin kaikki jäsenet voivat kertoa oman mielipiteensä. Tarvittaessa työhuonekunnassa voidaan myös äänestää asioista.

Valitettavasti monella työpaikalla työhuonekunta ei juuri toimi muulloin kuin kriisitilanteissa, esimerkiksi silloin kun työnantaja ilmoittaa aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut, jotka voivat johtaa lomautuksiin tai irtisanomisiin.

Monilla työpaikoilla ihmisillä olisi kuitenkin tarvetta keskustella yhdessä työpaikan asioista myös muulloin kuin kriisitilanteissa. Luottamusmies ei saa yksin asioita aikaan. Hän tarvitsee taakseen porukan tuen. Yhdessä keskustellen löytyvät parhaat ideat työpaikan ja työehtojen kehittämiseksi.

Luottamusmiehellä tai liitolla ei ole neuvotteluissa muuta vääntövoimaa kuin sen jäsenten muodostama joukkovoima. Siksi työhuonekunnan toimintaa kannattaa jokaisella työpaikalla aktivoida.

Teksti on julkaistu ensimmäisen kerran Elintakeen 9/2021 pääkirjoituksena 28.10.2021.