Liitot kulkevat yhdessä heikennyksien estämiseksi

Postin työehtosopimusneuvotteluissa on kyse paitsi postilaisten palkkojen ja muiden työehtojen polkemisesta myös työnantajien työmarkkinatavoitteiden politisoitumisesta. Tämä kehitys alkoi jo Sipilän hallituksen aikana, jolloin työmarkkinoita vietiin milloin pakkolaeilla, milloin irtisanomislaeilla maan hallituksen toimesta työnantajapuolen seuratessa hallituksen takapiruna.

Nyt maan hallitus on toinen, mutta työnantajapuolen johtopaikat on käytännössä täytetty kokoomuspoliitikoilla tai taustavaikuttajilla, joiden ura on rakennettu politiikan kentillä, ei työmarkkinoilla. Sen lisäksi, että heiltä puuttuu työmarkkinaosaamista, he näyttävät ajavan ennen kaikkea ideologisia tavoitteita. Silmiinpistävää on pyrkimys heikentää ammattiyhdistysliikettä voimakkaasti ja nopeasti.

Palkansaajien järjestäytymisaste on Suomessa jonkin verran laskenut, jota näytetään tulkittavan niin, että työntekijäpuolella ei ole enää voimaa tahi tahtoa hoitaa omaa edunvalvontaansa.

Monien liittojen PAU:n tes-neuvotteluiden tueksi päättämät tukitoimet tuntuvatkin tulleen osalle työnantajakenttää yllätyksenä.

Ammattiyhdistysliike on kaivannut laajempaa yhteistyötä vastavoimana työnantajien EK:n keskitetylle työnantajien sopimusohjaukselle, ja nyt sitä syntyy.

Postin tes-neuvotteluissa on alusta alkaen ollut työnantajapuolelta vastenmielisiä piirteitä. Työnantajien neuvotteluhaluttomuus hakee vertaistaan. Postilaisten neuvotteluvastapuoli Palvelualojen työnantajat Palta on osoittautunut varsinaiseksi työmarkkinahäiriköksi, josta on tullut valtakunnansovittelijan toimiston kanta-asiakas.

Todella vastenmielinen piirre on työvoimanvuokrauksen kautta tapahtuva laillisen lakon järjestelmällinen rikkurointi. Tähän ilmiöön kaikkien liittojen onkin syytä varautua tulevilla omilla sopimuskierroksillaan.

Posti on käyttänyt PAU:n laillisen lakon murtamiseen työkaluna SOL Henkilöstöpalveluita, joka on yrityksenä järjestäytynyt Paltaan, joka taas työnantajajärjestönä näyttää kannustavan kyseiseen toimintaan.

SEL:n osalta valmistautumista tuleviin tes-neuvottelukierroksiin on ilmoittaa suoraan, että me pyrimme toimimaan niin, ettei SOL tai muutkaan Paltaan järjestäytyneet yritykset saa merkittävää asemaa elintarvikealalla.

Tähän loppuun on hyvä todeta yksi työmarkkinoiden perusoppi: mikään ei ole niin kallista kuin lähteä näyttämään kaapin paikkaa vastapuolelle.