Liitossa meillä on voimaa

Viime viikonloppuna Lappeenrannassa pidetty SEL:n 21. edustajakokous katsoi rohkeasti tulevaisuuteen. Valitsimme uuden liittovaltuuston ja liittohallituksen vuosille 2022–2027. Onnittelut kaikille hallintoon valituille! Vastuu liiton toiminnasta ja taloudesta sekä kaikkien kotimaista ruokaa tekevien työntekijöiden työehdoista sopimisesta on iso, mutta yhdessä me pärjäämme. Haluan myös kiittää hallinnosta pois jääneitä siitä työstä, jota olette tehneet liiton ja jäsentemme hyväksi.

Valtavan iso kiitos luottamuksesta, kun saan jatkaa SEL:n puheenjohtajana. On upeaa saada tehdä tätä tärkeää työtä yhdessä jäsenten, luottamushenkilöiden ja liiton henkilöstön kanssa. Olen ylpeä koko porukastamme ja siitä, mitä me kaikki yhdessä olemme liittona. Liitossa meillä on voimaa – on ollut ennen ja on tulevaisuudessakin.

Edustajakokouksen suurimmaksi asiaksi nousi se henki, jonka osallistujat puheenvuoroissaan loivat. Kuulimme hienoja puheita yhteisöllisyyden ja yhteisvoiman suuresta merkityksestä. Puheissa tuotiin esiin epäkohtia, joihin on puututtava ja konkreettisia ratkaisuja niihin.

Me kaikki tiedämme, että ammattiliitoilla on suuria haasteita, jotka näkyvät meidänkin toiminnassamme. Meille tärkeä asia on luonnollisesti myös kotimaisen ruuan tuotannon elinvoima. Jäsentemme työpaikkojen kannalta on olennaista, että koko kotimainen ruokaketju on kunnossa ja voi hyvin. Ruuan alkutuotanto saa tarvitsemansa osan ja jalostus ruuan tekijöineen osansa.

Vähintäänkin yhtä suuri haaste meille tulevalla edustajakokouskaudella on se, miten vahva ammattiliitto olemme suhteessa työnantajapuoleen. Edustajakokouksen puheenvuoroissa esiin nousseet niin työehtoihin, työsuojeluun kuin ammattiliittoon järjestäytymiseen liittyneet näkemykset ja kokemukset kertovat siitä, että yhdessä olemme vahvoja. Yhdessä toimimalla pääsemme hyviin tuloksiin palkkojen ja muiden työehtojen sekä työolojen kehittämisessä.

Ensimmäinen valitun uuden hallinnon koetinkivi tulee varmasti olemaan ensi vuonna edessä olevat elintarvikealan työntekijöiden työehtosopimusneuvottelut. Aika näyttää, millaisessa ympäristössä niitä käydään. Haasteita on aina ollut ja tulee olemaan jatkossakin, ja vastauksetkin niihin löydetään.

Nyt on aika toivottaa teille kaikille hyvää kesää ja lomaa! Muistetaan nauttia niistä ja antaa aikaa läheisillemme. Ja nautitaan totta kai myös kotimaisista kesäherkuista!