Kotimaista työtä laajalla rintamalla

Kesän korvalla on ollut hyvä olla mielessä, että kesään kuuluvien kesä- ja grilliruokien kotimaisuudesta kannattaa muistuttaa myös ystäväpiiriä. Kotimainen työllistää aina.

Ikävä kyllä ei riitä, että me SEL:n jäsenet ja kotimaisesta elintarvikeketjusta elantomme saavat käytämme kotimaista. Päätöksiä kotimaisesta työstä, siitä miten meillä on töitä, tehdään myös julkisista hankinnoista päätettäessä. On sitten kyse koulujen, päiväkotien, sairaaloiden tai mistä vaan julkisen sektorin elintarvikehankinnoista.

Ennen viime kuntavaaleja SEL teki kyselyn kuntapäättäjiksi pyrkineille, miten he suhtautuvat kuntien hankinnoissa kotimaiseen ruokaan. Samantyyppisen muistutuksen kotimaisen työn puolesta kuntavaalien jälkeen teki Palvelualojen ammattiliitto PAM kuntapäättäjiksi valituille.

Yrityspuolellakin on herätty kotimaisen työn merkitykseen. Valio teetätti tänä keväänä selvityksen, jossa se kartoitti kuntapäättäjien ja elintarvikehankinnoista päättävien linjauksia kotimaiseen ruokaan.

Se, että kyselyyn vastanneista vaikuttajista kolme neljästä pitää maatalouselinkeinon merkitystä tärkeänä alueensa taloudelle ei ole yllätys. SEL on aina korostanut, että kotimainen alkutuotanto ja kotimainen elintarvikkeiden jalostus kulkevat käsi kädessä. Eikä sekään ole yllätys, että 60 % päättäjistä ja hankinnoista vastaavista virkamiehistä nostaa esiin valintakriteeriksi hinnan lisäksi hankittavien tuotteiden kotimaisuuden ja paikallisuuden.

Huolestuttavaa on se, että vastaajista yhtä suuren joukon mukaan ei ole kykyä tai mahdollisuutta määritellä hankinnoissa sellaisia laatukriteereitä, että kotimaisilla tuotteilla olisi mahdollisuus nousta ensisijaiseksi valinnaksi.

Vain puolella kyselyyn vastanneista on kunnassaan tai julkisessa organisaatiossaan elintarvikehankintoja ohjaava strategia. Herää kysymys, miksi kaikkia meidän verorahoillamme tehtäviä elintarvikehankintoja ei ohjaa strategia, joka pohjautuu kotimaisen työn ja tuotannon tärkeyteen?

Julkiset hankinnat ovat kotimaiselle työlle, ei vain kotimaiselle elintarvikeketjulle, ensiarvoisen tärkeä tekijä. Me emme saa ummistaa silmiämme siltä, että jokainen kunnissa tai valtiolla tehty hankintapäätös on päätös joko kotimaisen työn puolesta tai sitä vastaan. Valinnan pitäisi olla helppo.

Kesän jo ollessa lähes parhaimmillaan haluan toivottaa kaikille jäsenillemme mukavaa kesää kotimaassa tuotetun ja valmistetun ruuan ja juoman parissa!