Kotimainen elintarviketeollisuus investoi – se on hyvä merkki

Koronavuoden jälkeen me kaikki toivoimme, että tämä vuosi alkaisi paremmissa merkeissä. Koronarokotukset tuovatkin uskoa siihen, että pääsemme palaamaan normaalimpaan elämään. Samalla kuitenkin koronarajoitukset jatkuvat edelleen ja paluu normaaliin antaa odottaa.

Viime vuosi kohteli jäseniämme hyvin eri tavalla. Kotimaisen ruuan kysyntä kasvoi, mikä toi toisille yrityksille lisää työtä ja työpaikkoja, mutta jotkut yritykset joutuivat lomauttamaan. Alkavan vuoden hyviin uutisiin kuuluvat arviot kotimaisen elintarviketeollisuuden investoinneista. Työnantajaliitto ETL arvioi, että alan tämän vuoden investoinnit kasvavat huomattavasti viime vuodesta.

Jo pelkästään se, että elintarvikealalla investoidaan ja rakennetaan uutta on hyvä asia. Erittäin hyvä asia on se, että ennakoiduista investoinneista lähes kolmannes on suunniteltu tuotantokapasiteetin nostoon, ei siis ainoastaan vanhan uusimiseen ja tuotannon tehostamiseen.

Kotimaisella ruuan tuotannolla uskotaan olevan kasvun mahdollisuuksia. Meille selliläisille on tärkeää, että kasvun mahdollisuuksien näkeminen muuttuu investoinneiksi. Investointien toteuttamiseen ei yleensä riitä pelkästään kasvun mahdollisuudet ja rohkeus. Siihen tarvitaan myös luottamusta toimintaympäristön vakauteen ja vakauttahan lisää, jos tulevaisuuden epävarmuustekijöitä pystytään vähentämään.

Investointien kannalta ei siis ole merkityksetöntä, että SEL ja ETL solmivat elintarvikealalle uudet työehtosopimukset puhtaana palkkaratkaisuna marraskuussa. Tätä voidaan tässä korona-ajassa pitää vastuullisena ratkaisuna. Näin vältettiin se, että tässä tilanteessa olisi ajauduttu repivään tes-kevääseen. Tällainen sopiminen vaatii luonnollisesti molemmilta osapuolilta toisen näkemysten kunnioittamista ja luottamusta osapuolten välillä.

Se, että nyt sovitut työehtosopimukset ovat puhtaita palkkaratkaisuja ei mahdollistanut monien meille tärkeiden työehtosopimusten laadullisten parannusten eteenpäin viemistä. Toisaalta emme myöskään joutuneet torjumaan työnantajapuolen heikennysesityksiä.

Toivotaan, että pääsemme pian jo palaamaan korona-ajasta normaaliin. Upea juttu olisi myös elintarvikealan ennakoitujen investointien toteutuminen.

Parempaa alkanutta vuotta kaikille!