Kiitokset kuntavaaleissa ehdolla olleille ja äänestäneille!

Lähes neljäkymmentä selliläistä valittiin kuntavaaleissa eri kuntien ja kaupunkien valtuutetuiksi tai varavaltuutetuiksi. Määrä on hieman suurempi kuin edellisissä vaaleissa. Onnittelut valituiksi tulleille ja isot kiitokset kaikille, jotka olitte ehdokkaina tai mukana ehdokkaiden vaalityössä. Kiitokset kuuluvat myös kaikille, jotka käyttivät äänioikeuttaan.

Kunnissa tehdään paljon isoja ja pienempiä päätöksiä, joilla on merkitystä kotimaisen ruuan ja kotimaisen työn suhteen. Siksi ei ole sama ketkä kunnissa päättävät esimerkiksi ruokahuollosta ja julkisista hankinnoista. On hyvä, että kunnissa kuuluu ääni myös kotimaisen ruuan puolesta.

Kuntavaalit eivät olleet valtakunnalliset vaalit, joissa olisi valittu maalle uutta eduskuntaa ja hallitusta päättämään työlainsäädännöstä tai työttömyysturvasta. On kuitenkin aivan selvää, että kuntavaalit olivat eräänlaiset välivaalit nykyisen hallituksen työlle.

Työelämän kysymyksissä maan hallituksen päätökset ovat kurittaneet etenkin niitä, jotka joutuvat turvautumaan työttömyysturvaan tai ovat työmarkkinoilla heikoimmassa asemassa.

Hallitus hylkäsi juuri kansalaisaloitteen nollatuntisopimusten kieltämiseksi eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa. Tunnustettiin kyllä – mikä on kaikkien tiedossa – että nollatuntisopimukset tuovat ongelmia ja ovat työntekijöille kohtuuttomia, mutta niitä ei silti haluttu rajoittaa. Se, että pohditaan työryhmässä, miten ongelmia voidaan lieventää, ei ole ratkaisu.

Yksinkertainen ja oikeudenmukainen ratkaisu olisi nollatuntisopimusten kieltäminen, sillä ne ovat täysin työsopimuslain hengen vastaisia.

Kuntavaaleista lähti maan hallitukselle viesti, ettemme hyväksy sen toimia. Hallitus ei ole palkansaajien ja työttömien puolella, sen toimista on käynyt selväksi, että se vähät välittää heikomman osapuolen suojasta.

Vappu on perinteinen työväen juhla, jonka historia on vaatimuksissa oikeudenmukaisista työehdoista. Vappuna on syytä lähettää viesti hallitukselle, että ammattiyhdistysliikkeen jäsenet ovat reilujen työehtojen puolella ja me olemme valmiita puolustamaan työttömyysturvan varaan joutuvia. Heikomman suojaa ei saa sivuttaa sen kummemmin työelämässä kuin yhteiskunnassakaan.

Vapun tilaisuuksissa pitää kuulua selvä viesti työttömyysturvan puolesta.

Hyvää Vappua kaikille selliläisille!