Karu todellisuus

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta arvioi Iltalehdessä 9.5.2021, että työnantajat pyrkivät eroon muun muassa vuorolisistä, lomarahoista ja muista vain työehtosopimuksessa sovituista työntekijöiden eduista murtamalla työehtosopimusjärjestelmää ja yleissitovia työehtosopimuksia.

Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle kiisti tämän Iltalehdessä 19.5.2021. ”Tavoitteenamme ei ole heikentää työntekijöiden asemaa eikä työehtoja, vaan meillä on aito usko siihen, että Suomesta tulee parempi paikka kaikille, jos pystymme uudistamaan työmarkkinoita hallitusti”, Helle väitti.

Todetaan se nyt vielä kerran: yleissitovatkaan työehtosopimukset eivät estä työnantajaa maksamasta työntekijöille parempaa palkkaa tai tarjoamasta muita parempia työehtoja. Työehtosopimukset määrittelevät minimiehdot. Paikallisesti voidaan aina sopia tessiä paremmin.

Jos Helteen väite olisi totta, työnantajilla ei olisi mitään tarvetta pyrkiä eroon työehtosopimuksista. On päivänselvää, että työnantajapuolen todellisena tavoitteena on leikata henkilöstökuluja karsimalla työntekijöiden etuja.

Helteen mukaan ”paikallisessa sopimisessa työnantajilla on valmius maksaa jopa nykyistä suurempia palkankorotuksia”. Saattaa olla tottakin, ettei palkkoja heti leikattaisi. Mutta kuten Helle samassa haastattelussa kertoo, työnantajat haluavat itse päättää, kuinka paljon ja kuka palkankorotuksia työpaikalla saa.

Helteen puheet paljastuvat taitavaksi propagandaksi ilman todellisuuspohjaa, kun Teollisuusliitto kertoi saaneensa maaliskuussa Teknologiateollisuudelta tarjouksen: ”Jos luovutte yleiskorotuksesta ja työnantaja voi ohittaa luottamusmiehen paikallisessa sopimisessa kaikilta osin, voimme harkita sitä, että jatkamme sopimusten tekemistä Teollisuusliiton kanssa.”

Palkan pysyminen ennallaan tai pienet korotukset eivät paljon lohduta, jos työnantaja samaan aikaan kilpailukyvyn parantamisen nimissä painostaa työntekijöitä luopumaan esimerkiksi lomarahoista tai sairausajan palkasta.

On syytä kysyä, mihin näin toimivat työnantajat lopulta tähtäävät? Miksi pitää pyrkiä leikkaamaan ihmisten tuloja ja ostovoimaa? Ei ole kapitalistinkaan etu, jos työläisellä ei ole varaa ostaa elintarvikkeita, palveluita ja tavaroita. Suomi pärjää lähes millä tahansa mittarilla verrattuna erinomaisesti. Jos se ei ole rikki, sitä ei kannata korjata.

Teksti on julkaistu ensimmäisen kerran Elintakeen 5/2021 pääkirjoituksena 27.5.2021.