Kaikki kesätyöntekijät liiton jäseniksi

Kesäsesonkien ja kesälomatuurausten tekijät ovat jo tulleet työpaikoillemme tai tulevat aivan kohta. Liittoomme liittyvät uudet jäsenet ovat valtaosin nuoria, niin ovat kesätyöntekijätkin. Tietysti iästä riippumatta kaikkien tulee olla samalla viivalla.

Nuorilla ei useinkaan ole ollut aiemmin mitään kontaktia ammattiliittoon, eikä tietoa työpaikkojen ammattiyhdistystoiminnasta. Me kokeneemmat tiedämme ja osaamme, ja meidän tehtävä on jakaa tietoa uusille työntekijöille.

Tiedon lisäksi paras osoitus ammattiliittoon kuulumisen tärkeydestä on pitää työpaikoilla huolta kesätyöntekijöiden työehdoista. Niiden tulee olla linjassa työehtosopimuksella sovittujen ja työpaikan muiden ehtojen kanssa. Muita heikommilla ehdoilla ei työnantajaa saa päästää palkkaamaan tilapäisiä työntekijöitä. Ei kesätyöntekijöitä sen enempää kuin muitakaan sesonki- tai vuokratyöntekijöitä.

Työpaikan luottamusmies on paljon vartijana, kun työpaikalle tulee uusia työntekijöitä. Työpaikan jäsenhankinta ei kuitenkaan ole yksin luottamusmiehen tehtävä, vaan jokaisen työpaikan selliläisen asia. Aina kun taloon tulee uusi työntekijä, jokainen liiton jäsen voi tarjota hänelle jäsenyyttä ja kertoa jäsenyyden eduista. On sitten kyse uudesta työparista tai kesätöihin opastettavasta, aina on hyvä tarjota liiton jäsenyyttä.

Monelle nuorelle on myös uusi asia, että työpaikalla liiton jäsenen ei tarvitse hoitaa asioitaan tai pärjätä työnantajan kanssa yksin, vaan hän voi turvautua luottamusmiehen apuun. Tätä moni ensimmäistä kertaa kesätöihin tuleva nuori ei tiedä.

Kun vielä muistamme kertoa, että kesätyötkin kerryttävät ansiosidonnaisen työttömyysturvan työssäoloehtoa, kenelläkään ei pitäisi olla syytä olla järjestäytymättä.

Ammattiliittoon kuuluminen – järjestäytyminen – on se pohja, jolle työehdot ja niiden valvominen rakennetaan. Yhtä lailla oma kuin työkaverinkin kuuluminen liittoon on meidän kaikkien etu.

Ja ainahan voi kysyä uusilta jäseniltä ideoita siihen, miten ammattiliiton pitäisi toimia entistä paremmin. Uudet raikkaat näkemykset auttavat meitä kaikkia.

Muistetaan siis kesätyöntekijöidenkin tullessa taloon, että liitto kuuluu kaikille – kaikki kuuluvat liittoon!