Hallituksen suhtautuminen työntekijöihin jatkuu nuivana

Maan hallituksen valinta ei ole ammattiliiton asia, mutta maan hallituksella on merkitystä ammattiliittojen jäsenille ja koko työelämän pelisäännöille.

Olen useassa yhteydessä todennut, että viimeistään viimeisen kahden vuoden aikana jokainen on voinut huomata sen, mikä merkitys vaaleissa äänestämisellä on. Kaksi vuotta Suomessa on ollut vallan kahvassa työntekijävastainen hallitus. Sekä työntekijöiden oikeudet että etenkin työttömyysturva ovat olleet kolmen puolueen hallituksen hampaissa.

Myönteistä sen sijaan on, että talous ja työllisyys osoittavat kasvun merkkejä. Tällaisessa tilanteessa olisi tärkeää, että kasvusta hyötyisivät myös ne, jotka taantumasta ovat työmarkkinoilla kärsineet. Työllisyyden paranemisen pitäisi tuoda euroja nimenomaan niille ihmisille, jotka niitä kipeimmin tarvitsevat.

Orastavalla talouskasvulla on omijansa. Maan hallitus mielellään ottaisi talouden käänteen nimiinsä. On kuitenkin hyvä katsoa tehtyjä päätöksiä. Niiden joukosta on vaikea löytää sellaisia, joilla talous olisi kääntynyt kasvuun. Talouspoliittiset päätökset ovat olleet pikemminkin kotimaista kysyntää alentavia.

Työttömyysturvan ehtoja on heikennetty ja julkisen sektorin työntekijöiden lomarahaleikkaukset realisoituvat vasta nyt, heikentäen kansalaisten ostovoimaa. Ilman näitä ratkaisuja talouden käänne voisi olla nopeampaa.

Hallituksen into muuttaa maatamme hyvinvointivaltiosta kohti rajoittamatonta ja raadollista markkinataloutta on ollut niin suurta, että huolellinen lakien valmistelu on joutanut romukoppaan. Tästä pitää jokaisen olla enemmän kuin huolissaan.

Minihallituskriisin jälkeisessäkään hallituksessa ei ole mitään hyvää tai uutta vaihtoehtoa duunareille. Itse asiassa etukäteen käsikirjoitettu hallituskriisinäytelmä vei asioita entistä huonompaan suuntaan. Muistetaan, että hallituksella on menossa hankkeita esimerkiksi työaikalain muuttamiseksi, eikä tietysti meidän kannalta parempaan suuntaan. Meidän tulee siis olla valmiita osoittamaan, että yhdessä meissä on voimaa.

Kesän ollessa jo hyvässä vauhdissa haluan toivottaa kaikille jäsenillemme mukavaa kesää kotimaisten kesäherkkujen parissa! Muistetaan myös tarjota liiton jäsenyyttä kesätyöntekijöille!