Edustajakokous suuntasi kohti tulevaa

Jyväskylässä 19.-21.5.2017 kokoontunut SEL:n 20. edustajakokous hyväksyi liiton tulevan viisivuotiskauden toimintaohjelman ja pidemmän aina vuoteen 2027 tähtäävän strategian.

Liittomme toiminnan onnistumisen kannalta kolme keskeistä asiaa ovat myös tulevaisuudessa: sopimustoiminta, järjestäytyminen ja työpaikkojen eteen tehtävä työ.

Sopimustoiminta ja sovittujen työehtojen toteutumisen valvominen on liiton toiminnan kulmakivi. Työläiset ovat perustaneet ammattiliittoja juuri neuvotellakseen joukolla kaikille yhteiset vähimmäistyöehdot.

Tulee aina muistaa, että työehtosopimuksilla sovitaan paljon muustakin kuin palkoista. Työajat, työssä jaksamista helpottavat asiat ja muut työsuojeluun liittyvät asiat ovat nousseet hyvin merkittäviksi sopimustoiminnassa.

Onnistunut sopimustoiminta tarvitsee taakseen vahvan jäsenistön. Ilman jäsenistön tukea ei neuvotella kunnollisia sopimuksia, eikä työpaikkojen luottamusmiehellä ole selkänojaa sopia työpaikan asioista.

Hyvä järjestäytymisaste edellyttää, että luottamusmiesten lisäksi jokainen liiton jäsen tiedostaa jäsenhankinnan tärkeyden. Jäsenhankinta ei välttämättä vaadi suuria tekoja, vaan se monesti koostuu pienistä jokapäiväisistä asioista.

Kotimaisen ruuan ja sen takana olevien työpaikkojen puolesta toimimme useiden tahojen kanssa yhteistyössä. Meidän tulee myös itse muistaa, että omilla valinnoillamme kaupan hyllyllä voimme vaikuttaa työpaikkojemme puolesta.

Olemme tottuneet kuulemaan huonoja uutisia työpaikkakehityksestä. Onneksi nyt näyttää siltä, että suomalaisella elintarviketeollisuudella on hyvät mahdollisuudet vahvistua, kasvaa ja tarjota uusia työpaikkoja tulevaisuudessa. Esimerkiksi kuluttajien kasvava kiinnostus ruuan alkuperään lisää kotimaisten elintarvikkeiden kysyntää.

Haluan kiittää hyvästä työstä Jyväskylässä kautensa päättäneen hallinnon jäseniä sekä onnitella valittuja uuden liittovaltuuston ja liittohallituksen jäseniä. Meillä on koossa aktiivinen ja tiiviiseen yhteistyöhön pystyvä hallinto. Jokainen hallinnon jäsen haluaa toimia ja tehdä päätöksiä jäsenistömme hyväksi.

Haluan kiittää saamastani luottamuksesta ja valinnasta uudelle liittopuheenjohtajan viisivuotiskaudelle. Ammattiliittoa voi johtaa vain kentän äänellä ja jäsenten tuella.

Nähdään työpaikoilla ja liiton tapahtumissa!