Työehtosopimukset

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL neuvottelee elintarvikealan työnantajaliiton, Elintarviketeollisuusliitto ETL:n kanssa alalle työehtosopimukset eli tessit, joissa määritellään kaikkien alan työntekijöiden työehtojen vähimmäistasot, kuten palkat, lisät, ylityökorvaukset ja lomarahat. Työehtosopimuksissa sovitaan myös esimerkiksi työajoista, palkallisista vuosilomista ja sairauslomista sekä työajan lyhennysvapaista eli pekkasista. Paikallisesti voidaan sopia työehtosopimusta paremmista työehdoista, mutta ei huonommista.

Kaikki SEL:n työehtosopimukset ovat yleissitovia, paitsi Skanlog Oy:n kanssa solmittu työehtosopimus, joka on normaalisitova. Yleissitovat työehtosopimukset koskevat kaikkia alan työnantajia ja työntekijöitä, myös niitä, jotka eivät ole järjestäytyneet työnantajaliiton tai ammattiliiton jäseniksi.

Nykyiset työehtosopimukset ovat voimassa 1.2.2021-31.1.2023.

Jos sinulla on kysyttävää palkastasi tai muista työehdoistasi tai jos sinulla on ongelmia työnantajasi kanssa, työpaikkasi luottamusmies auttaa sinua. Jos työpaikallasi ei vielä ole luottamusmiestä tai et ole tällä hetkellä työsuhteessa, ole yhteydessä suoraan liiton aluesihteeriin oman alueesi SEL:n aluetoimistoon.