Korkein oikeus: Työsopimusten oltava pääsääntöisesti vakituisia vuokratyössäkin

24.1.2012

Korkein oikeus on tänään antamallaan ratkaisulla todennut, että käyttäjäyrityksen tilauksen kesto ei ole peruste solmia määräaikaista työsopimusta vuokratyöntekijän kanssa (KKO:2012:10). Jatkossa työnantajana toimivan vuokrayrityksen on arvioitava määräaikaisuuden perusteet riippumatta siitä, minkälainen toimeksiantosopimus käyttäjäyrityksen kanssa on tehty. Työsopimusten on siis oltava pääsääntöisesti vakituisia vuokratyössäkin.

- Korkeimman oikeuden ratkaisu tuo huomattavan parannuksen vuokratyöntekijöiden asemaan ja työsuhdeturvaan, sanoo SAK:n työehtoasiantuntija Katarina Murto.

- Aiemmin määräaikaisessa työsuhteessa olleen vuokratyöntekijän työsopimus on voitu päättää välittömästi käyttäjäyrityksen ilmoitettua vuokrayritykselle tilauksen päättymisestä. Käytännössä vuokratyöntekijöiden työsopimukset ovat yleensä määräaikaisia, Murto jatkaa.

Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen voi päättää ainoastaan työsopimuslain edellyttämin perustein irtisanomisaikaa noudattaen. 

Työsopimuslaissa ei ole erillistä säännöstä työsopimuksen kestosta koskien työvoiman vuokrausta. Lain mukaan pääsääntönä on, että työsopimus on voimassa toistaiseksi, ellei sitä ole perustellusta syystä tehty määräajaksi. Määräaikaisuuden perusteita ovat mm. sijaisuus, tuotantohuippujen tasaaminen tai lyhytkestoinen määrätty työ, jota työnantaja ei teetä jatkuvasti.

Korkeimman oikeuden päätös: http://www.kko.fi/57401.htm