Vastauksia kysymyksiin koronaviruksen vaikutuksista elintarvikealan työntekijöille

6.3.2020

Jos sinut lomautetaan tai jäät työttömäksi:

Toimi näin, jos sinut lomautetaan tai jäät työttömäksi

Katso video: Näin ilmoittaudut työnhakijaksi TE-toimistoon

Katso video: Näin teet ansiopäivärahahakemuksen eAsioinnissa

Jos haluat puhua tilanteestasi, Työluurin numerosta 060 110 015 saat juttuseuraa

Instruktioner för permitterade, Instructions for the temporarily laid-off, Sundpuhkuse alguses, Инструкции для работников, отправленных в вынужденный отпуск


SEL:n tiedotteet:

Työmarkkinajärjestöt esittävät hallitukselle väliaikaisten muutosten jatkamista vuoden loppuun asti

Koronavirusepidemian takia palkatta pois töistä olevat voivat hakea epidemiatukea Kelasta

Työttömyysturvan väliaikaiset parannukset, kuten omavastuuajan poistaminen, ovat voimassa 16.3.-6.7.2020

Lomautusten ilmoitusaika ja yt-neuvotteluiden kesto lyhenevät väliaikaisesti myös elintarvikealalla 1.4.-30.6.2020

Elintarvikealalla ei voi poiketa työaikalain tai vuosilomalain säännöksistä

Elintarvikealan työntekijöiden lapset voivat mennä päivähoitoon ja 1.–3. luokkalaiset kouluun

SEL:n aluetoimistot suljetaan sekä tapahtumat ja ulkomaanmatkat perutaan 31.5.2020 asti


SAK:n tietopaketti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi:

Miten koronavirus vaikuttaa työelämään?

Hur påverkar coronaviruset arbetslivet?

How does the coronavirus affect working life?


Hyödyllistä viranomaistietoa:

Katso THL:n tilannekatsaus koronaviruksesta Suomessa ja maailmalla

Tutustu Työterveyslaitoksen toimintaohjeisiin yrityksille koronavirusepidemiaan varautumiseksi

Näin ehkäiset koronavirusta sekä muita influenssia ja flunssia pesemällä kädet ja yskimällä oikeinTutustu alla olevaan SEL:n ohjeistukseen, jota on päivitetty viimeksi 19.5.2020 klo 13.20.

Jos sinulla on kysyttävää, työpaikkasi luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu ovat apunasi. Voit myös olla yhteydessä oman SEL:n aluetoimistosi aluesihteeriin tai soittaa liiton työsuhdeasioiden neuvontanumeroon
09 4246 1260, joka palvelee maanantaista perjantaihin klo 8.30-15.30.

Jos työskentelet muulla kuin elintarvikealalla ja sinuun sovelletaan muuta kuin SEL:n työehtosopimusta, saat oman alasi ohjeet työpaikkasi luottamusmieheltä tai työehtosopimuksesi solmivasta ammattiliitosta.1. Jos matkustat ulkomaille ja työnantajasi määrää sinut Suomeen palattuasi karanteeniin

Mikäli työntekijä on vapaa-ajallaan matkustanut ulkomaille, on terve eikä tartuntatautilain mukainen virkasuhteinen lääkäri ole määrännyt työntekijää karanteeniin, on työntekijällä työntekovelvoite lomansa jälkeen.

Työnantajalla on oikeus halutessaan edellyttää työntekijältä töihin tullessa terveystarkastusta tai esimerkiksi kuumeen mittausta. Jos työntekijällä on kuumetta, hänet olisi hyvä ohjata terveydenhuoltoon. Kuumetta mitatessa on kuitenkin huomioitava, että ihmisten normaaleissa ruumiinlämmöissä on eroja ja kuumeen raja on eri ihmisillä eri.

Jos työnantaja haluaa oma-aloitteisesti estää työntekijän työskentelyn tuotantotiloissa määräajaksi, työnantaja maksaa työntekijälle normaalin palkan työstä vapauttamisen ajalta.

Ulkoministeriö: Älä matkusta ulkomaille! (14.3.2020)

Ulkomailta saapuessasi sovi poissaolosta (suositus 14 vrk) työ-, opiskelu-, ja päivähoitopaikan kanssa (14.3.2020)

Lisäys 17.3.2020:

Jos olet ollut ulkomailla työmatkalla, työnantajalla on palkanmaksuvelvoite kotikaranteenin ajalta.

Ulkomaille vapaa-ajallaan matkustaneiden työntekijöiden kotikaranteenin aikainen työnantajan palkanmaksuvelvoite on riidaton torstaihin 12.3.2020 iltapäivään asti, jolloin viranomaiset antoivat matkustuskieltosuosituksen.

Perjantaina 13.3.2020 työnantajaliitot tiedottivat jäsenyrityksilleen, että ne ovat muuttaneet omaa tulkintaansa ja ovat sitä mieltä, että työnantajilla ei ole kotikaranteenin ajalta palkanmaksuvelvoitetta niiden työntekijöiden osalta, jotka ovat lähteneet torstain 12.3.2020 jälkeen ulkomaille.

Vaikka työntekijäliittojen tulkinta on tämän osalta eri kuin työnantajien, SEL kehottaa kaikkia huomioimaan viranomaisten määräyksen olla matkustamatta nyt ulkomaille ja pidättäytymään kaikista ulkomaanmatkoista. Jos työnantaja direktio-oikeuteensa vedoten kieltäytyy maksamasta palkkaa työntekijälle karanteenin ajalta, ilmoita siitä oman alueen SEL:n aluesihteerille.

Viranomaisten ohjeiden mukaan ulkomailta palaavat suomalaiset ohjataan pysymään kotona kahden viikon ajan karanteenia vastaavissa olosuhteissa. Ulkomailta palaavien työntekijöiden tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa.


2. Jos viranomainen määrää sinut karanteeniin Suomessa

Mikäli suomalainen viranomainen määrää työntekijän tartuntatautilain mukaisesti karanteeniin Suomessa tilanteessa, jossa työntekijä ei ole sairastunut koronavirukseen, on kyse luvallisesta poissaolosta. SEL:n ja ETL:n välisten elintarvikealan työntekijöiden työehtosopimusten mukaisesti työnantaja maksaa poissaolon ajalta sairausajan palkan ja työnantaja hakee Kelasta tartuntatautipäivärahan.

Työntekijän sairastuessa karanteenin aikana poissaolo ei muutu sairausperusteiseksi, vaan poissaolon perusteena on karanteeni sen määrättyyn loppumisaikaan saakka.

Vuosiloman siirtäminen edellyttää työkyvyttömyyttä. Tästä syystä karanteeniin oireettomana joutuminen ei oikeuta vuosiloman siirtämiseen.

Kelan tartuntatautipäiväraha voidaan maksaa vain sellaisen karanteenin ajalta, jonka on määrännyt tartuntatautilääkäri.

Kelan maksama tartuntatautipäiväraha korvaa ansionmenetystä, jos sinut on määrätty olemaan poissa työstäsi, karanteeniin tai eristykseen tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Voit saada tartuntatautipäivärahaa, vaikka et ole työkyvytön. Alle 16-vuotiaan lapsen huoltajana voit saada tartuntatautipäivärahaa, jos lapsesi on määrätty olemaan kotona tartuntataudin vuoksi etkä voi siksi mennä töihin.

Tartuntatautipäiväraha

Näin haet tartuntatautipäivärahaa


3. Jos viranomainen määrää sinut karanteeniin ulkomailla

Jos ulkomaalainen viranomainen määrää oireettoman työntekijän karanteeniin ulkomailla, on poissaolo työstä luvallinen. Jos kyse on työmatkasta, työnantaja on palkanmaksuvelvollinen karanteenin ajalta.

Jos kyse on vapaa-ajan matkasta, työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta karanteenin ajalta. Jos tartuntatautilain tulkintaa linjataan viranomaisten taholta toisin, tulee myös työehtosopimuksen tulkinta työntekijöiden osalta mahdollisesti muuttumaan (tartuntatautilain mukaisen karanteenin määrää suomalainen viranomainen).

Jos olet ulkomailla, etkä esimerkiksi eri valtioiden liikkumisrajoitusten takia pysty palaamaan lomaltasi takaisin Suomeen, etkä tämän takia pääse töihin työvuoroihisi, ota välittömästi yhteyttä työnantajaasi. Tällöin poissaolosi on luvallinen, mutta työnantajallasi ei ole palkanmaksuvelvollisuutta. Jokainen voi itse halutessaan sopia työnantajansa kanssa, että käyttää poissaoloon osittain tai kokonaan omia vuosilomia ja muita pitämättömiä palkallisia vapaita.
 

4. Jos lapsesi määrätään karanteeniin tai sairastuu koronavirukseen

Mikäli vanhemman tulee jäädä kotiin alaikäisen lapsen karanteenin vuoksi, on poissaolo työstä luvallinen, mutta palkaton. Jos alle 16-vuotias lapsi on määrätty tartuntatautilain mukaisesti pidettäväksi kotona ja huoltaja on tämän vuoksi estynyt tekemästä työtään, on lapsen huoltajalla oikeus hakea tartuntatautipäivärahaa Kelalta.

Mikäli lapsi on sairastunut koronavirukseen, maksetaan palkka työehtosopimuksen mukaisesti tilapäisen hoitovapaan ajalta.
 

5. Jos sairastut koronavirukseen

Työntekijän sairastuessa koronavirukseen sairausajan palkka maksetaan työehtosopimuksen mukaisesti.

SEL suosittelee, että elintarvikealan yritykset ottavat käyttöön ”oma ilmoitus esimiehelle” -käytännön epidemian aikana, kuten Elinkeinoelämän keskusliitto EK:kin on suositellut.

Jos työnantaja ei ole vielä ilmoittanut oma ilmoitus -käytännön ottamisesta käyttöön työpaikalla, suosittelemme, että työntekijöiden luottamushenkilöt käynnistävät asiasta neuvottelut välittömästi työnantajan kanssa. Terveydenhoitojärjestelmää ei ole nyt syytä kuormittaa kuin aivan välttämättömissä tapauksissa.

Sairauspäivärahan omavastuuaika (1+9 päivää) alkaa, kun työntekijä on hyväksytysti eli työnantajan kanssa sovitusti ilmoittanut omailmoituksella (esimerkiksi flunssa) tai hoitajan todistuksella sairauspoissaolostaan.

Jos työkyvyttömyys jatkuu pitempään kuin sairausvakuutuslain omavastuuajan, pitää työntekijän toimittaa työkyvyttömyydestä lääkärintodistus. Jos oma ilmoitus -käytäntö otetaan työpaikalla käyttöön, pitää käytännöstä, sen sisällöstä ja siihen mahdollisesti liittyvistä rajoituksista tiedottaa henkilöstöä mahdollisimman selkeästi.

Elintarvikealan työntekijöiden työehtosopimusten mukaan työterveyshoitajan tai terveydenhoitajan todistus on riittävä todistus työkyvyttömyydestä epidemia-aikana enintään kolmeen vuorokauteen kerrallaan edellyttäen, että kertautuvan todistuksen antaja on sama työterveyshoitaja tai terveydenhoitaja.


6. Jos sinut lomautetaan koronaviruksen takia

Lisäys 31.3.2020:
Lomautusten ilmoitusaika ja yt-neuvotteluiden kesto lyhenevät väliaikaisesti myös elintarvikealalla 1.4.-30.6.2020

Lisäys 9.4.2020:
Työttömyysturvan väliaikaiset parannukset, kuten omavastuuajan poistaminen, ovat voimassa 16.3.-6.7.2020

Väliaikaisen lain mukaan työnantajan on annettava lomautusilmoitus työntekijöille vähintään viisi päivää ennen lomautuksen alkua. Vähintään 20 ihmistä säännöllisesti työllistävissä yrityksissä on lisäksi käytävä yhteistoimintaneuvottelut työntekijöiden kanssa ennen lomautusilmoituksen antamista. Ilmoituksessa on kerrottava lomautuksen peruste, sen alkamisaika ja kesto tai arvioitu kesto. Jos työnantajasi yrittää lomauttaa lain vastaisesti, ole yhteydessä oman alueesi SEL:n aluesihteeriin.

Lue lisää: Jos sinut lomautetaan koronaviruksen takia


Lisäys 17.3.2020:

Alla olevat kursivoidut kohdat ovat Suomen hallituksen tiedotteesta, joka on julkaistu maanantaina 16.3.2020 klo 16.56: Hallitus totesi Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi


7. Voivatko työnantajat elintarvikealalla poiketa työaikalain tai vuosilomalain säännöksistä poikkeustilan tai valmiuslain nojalla?

Suomen hallitus on päättänyt, että koronapandemian aiheuttaman poikkeustilan takia kriittisen henkilöstön osalta voidaan poiketa työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Tätä asetusta voidaan kuitenkin tällä hetkellä soveltaa vain terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa, pelastustoimessa, hätäkeskustoiminnassa ja poliisitoimessa työskentelevään henkilöstöön.

Elintarvikealan työntekijöiden työehtoihin tällä poikkeustilan asetuksella ei siis ole vaikutusta. Työnantajat eivät voi poiketa työehtosopimuksesta tai työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä elintarvikealalla poikkeustilaan tai valmiuslakiin vetoamalla.


8. Voivatko elintarvikealan työntekijät viedä lapsensa päivähoitoon tai 1-3 -luokkalaiset kouluun?

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti. Valtioneuvosto linjaa, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin.

Koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään. Poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin. Edellä mainitut järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020.

SEL: Elintarviketeollisuus on kokonaisuudessaan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittinen ala, joten elintarvikealan työntekijöiden lapset voivat mennä normaalisti päivähoitoon ja 1-3 -luokkalaisille lapsille on lähiopetusta koulussa. Jokaisen perheen on oman kunnan ohjeiden mukaisesti ilmoitettava kouluun lapsen osallistumisesta lähiopetukseen.

Jos elintarvikealalla työskentelevä vanhempi haluaa kuitenkin jäädä nyt terveen pienen lapsensa kanssa kotiin, siitä on jokaisen sovittava erikseen työnantajansa kanssa. Tällöin työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta. Jokainen voi myös itse halutessaan sopia työnantajansa kanssa, että käyttää kotona olemiseen osittain tai kokonaan omia vuosilomia ja muita pitämättömiä palkallisia vapaita.

Lisäys 27.4.2020:

Koronavirusepidemian takia palkatta pois töistä olevat voivat hakea epidemiatukea Kelasta

Hallituksen tiedotteessa todetaan myös: ”Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.” TEM:n tiedotteen (17.3.2020, klo 16.56) mukaan asetusta voidaan soveltaa vain terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa, pelastustoimessa, hätäkeskustoiminnassa ja poliisitoimessa työskentelevään henkilöstöön. Elintarvikealan työntekijöihin tällä ei siis ole vaikutusta.


9. Voinko matkustaa nyt ulkomaille, joudunko Suomeen palattuani karanteeniin kotiin ja onko työnantajallani palkanmaksuvelvoite kotonaolon ajalta?

Kansanterveyden ja terveysturvallisuuden vuoksi aloitetaan valmistelu Suomen rajojen sulkemiseksi pikaisella aikataululla kansainvälisiä velvoitteita noudattaen. Keskeytetään matkustaja- ja henkilöliikenne Suomeen niin pian kuin mahdollista, lukuun ottamatta Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden paluuta. Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden ei pidä matkustaa ulkomaille. Suomalaisille matkailijoille suositellaan välitöntä paluuta Suomeen. Pohjois- ja länsirajan yli sallitaan välttämätön työssäkäynti ja muu välttämätön asiointi. Tavara- ja rahtiliikenne jatkuu normaalisti.

Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.

Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa.

SEL: Ulkomaille matkustaneiden työntekijöiden kotikaranteenin aikainen työnantajan palkanmaksuvelvoite on riidaton torstaihin 12.3.2020 iltapäivään asti, jolloin viranomaiset antoivat matkustuskieltosuosituksen.

Perjantaina 13.3.2020 työnantajaliitot tiedottivat jäsenyrityksilleen, että ne ovat muuttaneet omaa tulkintaansa ja ovat sitä mieltä, että työnantajilla ei ole kotikaranteenin ajalta palkanmaksuvelvoitetta niiden työntekijöiden osalta, jotka ovat lähteneet torstain 12.3.2020 jälkeen ulkomaille.

Vaikka työntekijäliittojen tulkinta on tämän osalta eri kuin työnantajien, SEL kehottaa kaikkia huomioimaan viranomaisten määräyksen olla matkustamatta nyt ulkomaille ja pidättäytymään kaikista ulkomaanmatkoista. Jos työnantaja direktio-oikeuteensa vedoten kieltäytyy maksamasta palkkaa työntekijälle karanteenin ajalta, ilmoita siitä oman alueen SEL:n aluesihteerille.

Viranomaisten ohjeiden mukaan ulkomailta palaavat suomalaiset ohjataan pysymään kotona kahden viikon ajan karanteenia vastaavissa olosuhteissa. Ulkomailta palaavien työntekijöiden tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa.


10. Jos tilanne pitkittyy ja työnantajasi ajautuu konkurssiin

Kun käräjäoikeus on asettanut yrityksen konkurssiin, konkurssipesä voi irtisanoa työsuhteet päättymään 14 päivän kuluttua irtisanomisesta. Pesänhoitaja antaa työntekijöille työtodistuksen, josta ilmenevät työsuhteen kesto, työtehtävät ja työsuhteen päättymisen syy.

Jos konkurssipesällä ei ole varoja maksaa työntekijöiden lopputiliä, pesänhoitaja yleensä hakee palkkaturvasta työntekijöiden palkkasaatavat. Jos työntekijällä on saatavia, joita pesänhoitaja ei ota palkkaturvahakemukseen, liitto auttaa jäsentään hakemaan saatavia palkkaturvasta.

Jos jäät työttömäksi, ilmoittaudu viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi työttömäksi työnhakijaksi TE-toimiston sähköisessä Oma asiointi –palvelussa. Työttömyyskassan verkkosivuilta saat ohjeet, miten haet ansiopäivärahaa.

SEL:n jäsenet saavat apua työpaikan luottamusmieheltä tai SEL:n aluetoimistolta.


11. Voivatko ammattiosastot ja aluejärjestöt pitää kokouksia?

Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.

SEL:n ammattiosastot ja aluejärjestöt ovat itsenäisiä yhdistyksiä, jotka päättävät itse kokoustensa ja tapahtumiensa peruuttamisesta, mutta SEL suosittelee, että muita tapahtumia kuin aivan välttämättömiä kokouksia ei järjestettäisi 31.5.2020 asti. Myös sääntömääräisen vuosikokouksen tai kevätkokouksen voi koronatilanteen vuoksi nyt peruuttaa ja kutsua kokouksen koolle uudestaan sitten kun tilanne on normalisoitunut.

Lisäys päivitetty 24.4.2020:

Eduskunta on hyväksynyt väliaikaisen lakimuutoksen, jolla yhdistyksen kokous, yhtiökokous ja muut laissa tarkoitetut vastaavat kokoukset voidaan myöhentää niin, että ne pidetään syyskuun loppuun mennessä. Yhteisön hallituksen tulisi kuitenkin laatia tilinpäätös viimeistään kesäkuun loppuun mennessä.


12. Korvaako Turvan vapaa-ajan matkustajavakuutus koronaviruksesta aiheutuvia kuluja?

Lue vastaukset yleisimpiin kysymyksiin Turvan verkkosivuilta.