SEL ja työttömyyskassan hallitus: Työttömyysturvan rahoituksen oikeudenmukaisuus turvattava

14.10.2010

Kannanotto
14.10.2010

 
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ja Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassan hallitus:
 
TYÖTTÖMYYSTURVAN RAHOITUKSEN OIKEUDENMUKAISUUS TURVATTAVA
- Työttömyyskassalakiin saatava tarkka kirjaus osuudesta, joka käytetään vuosittain tasaukseen
 
 
Työttömyyskassalaki edellyttää, että eri alojen välistä työttömyydestä aiheutuvaa rahoitusrasitusta tasataan maksamalla tasausrahaa niille työttömyyskassoille, joilla etuuspäivien määrä on olennaisesti keskimääräistä korkeampi.
 
Lain mukaan Työttömyysvakuutusrahaston hallintoneuvosto päättää vuosittain jaettavan tasausrahan määrän. Työttömyysvakuutusrahaston hallitus puolestaan määrittää ne perusteet, joiden mukaan tasaukseen varattava määrä maksetaan kassoille. Rahaston hallinnosta vastaavat työmarkkinajärjestöjen edustajat. Työnantajajärjestöjen edustajilla on niissä kahden kolmasosan enemmistö.
 
Tasaukseen voidaan lain mukaan käyttää enintään määrä, mikä vastaa 0,75 prosenttia työttömyyskassojen edellisen vuoden aikana maksamista etuusmenoista. Tämä säännös kassalakiin kirjattiin ns. työttömyysturvan puskurilakien käsittelyn yhteydessä. Säännöksellä pyrittiin asettamaan ”noin-taso” sille, mitä tasaukseen tarkoitettiin vuosittain käytettävän. Tällä noin 0,75 prosentin tasolla päätökset tehtiinkin lain voimaantulon jälkeen useampana vuonna.
 
Viime vuosina Työttömyysvakuutusrahaston hallituksessa enemmistönä olevat työnantajajärjestöjen edustajat EK:n johdolla ovat kuitenkin määrätietoisesti pyrkineet romuttamaan koko maksurasituksen tasauksen periaatteen. Pohjanoteeraus tältä osin tehtiin pari viikkoa sitten Työttömyysvakuutusrahaston hallituksessa, kun päätettävänä oli tasausrahan jakaminen työttömyyskassoille viime vuoden etuusmenojen perusteella.
 
Jakopäätöstä tehtäessä EK:n johtama työnantajaryhmä ei ollut valmis millään tavoin ottamaan huomioon vuoden 2009 rajua työttömyyden nousua, jonka vuoksi etuusmenot nousivat lähes 50 prosentilla. Vientiin painottuvien teollisuusalojen työttömyyskassoissa etuusmenojen kasvu oli vielä moninkertaista keskimääräiseen kasvuun verrattuna.
 
Moraalisesti alamittaisella ja lain tavoitteiden vastaisella päätöksellä jaettava tasausrahan määrä tiputettiin Työttömyysvakuutusrahaston hallituksessa vain noin 0,15 prosenttiin edellisen vuoden etuusmenoista. Samalla rahaston hallituksen enemmistö leikkasi hallintoneuvoston tälle vuodelle varaamasta 15 miljoonan euron tasausrahamäärästä pois 12 miljoonaa euroa, vaikka asiasta päättämisen ei tulisi kuulua hallituksen päätösvaltaan.
 
Pidämme välttämättömänä, että työttömyysturvan rahoituksen keskeinen elementti, menorasituksen tasaaminen, toteutuu myös käytännössä. On sosiaalivakuutuksen periaatteiden vastaista, jos työttömyyden voimakkaammin koettelemien alojen työntekijät joutuvat vastaamaan moninkertaisilla vakuutusmaksuilla työttömyyskassojensa etuusmenojen noususta. Tätä vuotta koskeva tasausraharatkaisu pitäisi saada viipymättä uuteen käsittelyyn.
 
SAK:n ja sen jäsenliittojen on nyt tehtävä kaikkensa, jotta työttömyysturvan rahoituksen oikeudenmukaisuus saadaan toteutumaan. Työnantajajärjestöjen itselleen ottama tavoitteiden vastainen harkintavalta on poistettava täsmentämällä työttömyyskassalakiin tarkka osuus, mikä tasaukseen tulee vuosittain käyttää.