Sovintoesitys hylättiin liittovaltuustossa yksimielisesti

26.4.2010

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n liittovaltuusto hylkäsi tänään valtakunnansovittelija Esa Lonkan antaman elintarvikealan sovintoesityksen yksimielisesti. Esityksen ei katsottu sisältävän elintarviketyöntekijöille välttämättömiä parannuksia työehtosopimuksiin vaan heikennyksiä työehtoihin.

SEL ei voi hyväksyä esitystä, jossa elintarviketeollisuuden eri sopimusaloja kohdellaan keskenään hyvin eriarvoisesti. Sovintoesityksen hyväksyminen olisi merkinnyt epätasapainon syntymistä eri sopimusalojen välille. Muun muassa palvelusvuosilisäjärjestelmän korotukset olisivat koskeneet ainoastaan leipomo- ja meijerialaa. Teollisuuden erityiskysymyksiä esityksessä ei huomioitu. SEL:n ja ETL:n sopimusaloina ovat meijeri-, liha- ja leipomoala sekä elintarvike- ja panimoteollisuus.

Sovintoesitys sisälsi myös selkeitä heikennyksiä työaikoihin. Esityksessä oli luovuttu ETL:n ajamasta työaikamallista, sen sijaan liha- ja leipomoalalle tarjottiin merkittäviä huononnuksia työaikoihin. Sopimuksen hyväksyminen olisi tarkoittanut mm. liha-alalla lauantaityön tekemistä ja mahdollistanut leipomoalalla 6-päiväisen ja 48-tuntisen työviikon säännöllisenä työaikana.

Sopimukset uusiin työaikamalleihin siirtymisestä olisi tehty paikallisesti työntekijän suostumuksella. Liiton näkemyksenä on, että elintarviketeollisuudessa vallitseva paikallinen neuvottelukulttuuri ei takaa työntekijälle mahdollisuutta olla tahtoessaan siirtymättä uuteen työaikajärjestelmään.

Liittovaltuusto keskeytti kokouksensa päivällä ja jatkaa sitä, kun SEL:n neuvottelukunta on palannut valtakunnansovittelijan kansliasta. Liittovaltuusto päättää tuolloin mahdollisista työtaistelutoimenpiteistä.