Työehtojen ja työttömyysturvan väliaikaiset muutokset jatkuvat 31.12.2020 asti

Aluksi kolmen kuukauden ajaksi 1.4.-30.6.2020 päätettyjen väliaikaisten työlainsäädännön ja työttömyysturvan muutosten voimassaoloa on jatkettu 31.12.2020 asti. Muutosten tarkoitus on nopeuttaa työntekijöiden lomauttamista yrityksissä, joissa työt ovat merkittävästi vähentyneet koronavirustilanteen takia.

Lomautusten ilmoitusajan ja yhteistoimintaneuvotteluiden vähimmäiskeston lyhentäminen koskee vain lomautuksia. Irtisanomistilanteissa vähimmäisajat ovat normaalit.

SEL ja Elintarviketeollisuusliitto ETL ovat tänään yhdessä todenneet, että lakimuutoksia vastaavia määräaikaisia muutoksia elintarvikealan työntekijöiden työehtosopimuksissa jatketaan vuoden loppuun asti.

Myös elintarvikealan työntekijöitä koskevat väliaikaiset lakimuutokset ajalla 1.4.–31.12.2020 ovat:

• Lomautusilmoitusaika lyhenee 14 päivästä viiteen päivään. Työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle viimeistään viisi päivää ennen lomautuksen alkamista.

• Yhteistoimintalain piirissä olevissa, säännöllisesti vähintään 20 henkeä työllistävissä yrityksissä ennen lomautusilmoitusta käytävien yt-neuvotteluiden kesto lyhenee kuudesta viikosta tai 14 päivästä vähintään viiteen päivään. Yt-neuvotteluesitys tulee edelleen antaa viimeistään viisi päivää ennen neuvotteluiden aloittamista.

• Määräaikaisen työntekijän lomauttaminen on mahdollista. Työnantaja voi lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevän työntekijän samoilla edellytyksillä kuin työntekijän, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus.

• Työsopimuksen purkaminen koeajalla on mahdollista. Työnantaja voi purkaa työsopimuksen koeaikana myös taloudellisella tai tuotannollisella perusteella.

• Takaisinottovelvollisuus pitenee, työnantajalla on yhdeksän kuukauden ajan velvollisuus ottaa työntekijä takaisin töihin, jos työntekijä on irtisanottu ajalla 1.4.–31.12.2020 tuotannollisista tai taloudellista syistä. Tämä ei muutu elintarvikealan työntekijöillä, sillä SEL:n ja ETL:n välisissä työehtosopimuksissa työnantajan takaisinottovelvollisuus on normaalistikin yhdeksän kuukautta.

Työttömyysturvan 31.12.2020 asti voimassa olevat väliaikaiset parannukset ovat:

• Ansiopäivärahan maksaminen alkaa ensimmäisestä lomautus- tai työttömyyspäivästä ilman viiden päivän korvauksetonta omavastuuaikaa. Muutos koskee niitä, joiden omavastuuaika alkaa 16.3.-31.12.2020.

• Ansiopäivärahaa voi saada lyhimmillään kolmen kuukauden eli 13 kalenteriviikon työskentelyn jälkeen. Työskentelyn aikana on oltava työttömyyskassan jäsen. Muutos koskee niitä, joiden työskentelyedellytys ei muuten täyty, joiden työskentelyedellytykseen on laskettu yksi työskentelyviikko ajalta 1.3.2020 jälkeen ja joiden ansiopäivärahan ensimmäinen maksupäivä on viimeistään 31.12.2020.

• Ansiopäivärahan 300-500 päivän enimmäismaksuaika ei kulu lomautuksen aikana. Muutos koskee lomautuksia, jotka ovat alkaneet 16.3.2020 tai sen jälkeen. Enimmäisaika ei tällöin kulu ajalla 16.3.-30.6.2020.

• Ansiopäivärahan 300-500 päivän enimmäismaksuaika ei kulu kenelläkään lomautetulla tai työttömällä. Enimmäisaika ei kulu ajalla 1.7.-31.12.2020.

• Ansiopäivärahan suojaosa työtuloille on väliaikaisesti 500 euroa kuukaudessa. Korotus koskee 1.6.-31.10.2020 alkavia hakujaksoja.

Katso kaikki työttömyysturvan väliaikaiset parannukset


Seuraa tiedotustamme osoitteessa www.selry.fi/korona