Tartuntatautipäivärahaa voi nyt saada ilman eristyspäätöstä

Työntekijä voi tilapäisesti saada tartuntatautipäivärahaa myös ilman tartuntatautilääkärin eristysmääräystä.

Työntekijä voi nyt saada Kelan maksamaa tartuntatautipäivärahaa kun hänellä on PCR- tai antigeenitestillä julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa todettu koronatartunta, eikä työhön osallistuminen ei ole suositeltavaa leviämisriskin vuoksi.

Sama oikeus on alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalla, jos lapsella on todettu koronatartunta ja lapsen varhaiskasvatukseen tai oppilaitokseen meneminen ei ole suositeltavaa leviämisriskin vuoksi, ja huoltaja on sen vuoksi estynyt tekemästä ansiotyötään.

Tartuntatautipäiväraha korvaa työntekijän ansiotulon menetyksen täysimääräisenä. Tartuntatautipäivärahan saamisen edellytyksenä on julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa työskentelevän lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan laatima todistus PCR- tai antigeenitestillä todetusta koronavirustartunnasta sekä siitä, ettei työntekijän osallistuminen työhön ole suositeltavaa tartunnan leviämisriskin takia.

Työstä poissaoleminen tartunnan leviämisen ehkäisemiseksi on tarpeen vain silloin, kun työtä ei ole mahdollista tehdä esimerkiksi etätyönä. Jos työntekijä on oireeton tai hänellä on vain lieviä oireita ja hän on työkykyinen, tulee hänen sopia työnantajan kanssa töiden tekemisestä etätyönä, jos työtehtävät tämän mahdollistavat.

Tartuntatautipäivärahaa voidaan myöntää vain sellaisen työstä poissaolon ajalta, joka liittyy koronavirustartunnan leviämisen ehkäisemiseen. Jos sairaus pitkittyy, kyse on normaalista sairauspoissaolosta, jonka ajalle voi hakea sairauspäivärahaa.

Tartuntatautipäivärahan takautuva hakuaika pitenee kahdesta kuukaudesta kuuteen kuukauteen.

Työpaikoilla kannattaa sopia, että työnantaja maksaa työntekijälle poissaolon ajalta palkan ja hakee työntekijän puolesta tartuntatautipäivärahan Kelalta. 

Myös vuosilomalakia muutetaan niin, että sairauden leviämisen estämiseksi annetun julkisen viranomaisen määräyksen lisäksi työssäolon veroista aikaa on työstä poissaoloaika, joka johtuu tartuntatautipäivärahaan oikeuttavasta työstä poissaolosta.

Lait tulevat voimaan 28.2.2022 ja ne ovat voimassa 30.6.2022 asti. Lakeja sovelletaan takautuvasti 1.1.2022 jälkeen tartunnan vuoksi alkaneisiin poissaoloihin.

Voimassa olevat tartuntatautilain säännökset karanteenista ja eristämisestä säilyvät ennallaan ja myös niiden ajalta työntekijällä on edelleen oikeus tartuntatautipäivärahaan.


Jos sinulla on kysyttävää, työpaikkasi luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu ovat apunasi. Voit myös olla yhteydessä oman SEL:n aluetoimistosi aluesihteeriin.